04:47 EST Thứ năm, 24/01/2019

NÔNG THÔN MỚI

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông tin chính quyền

Trang nhất » Giới thiệu

Thông tin của lãnh đạo UBND và Bộ phận chuyên môn xã Hòa Phong

I. Thông tin của Lãnh đạo UBND xã Hòa Phong
1. Chủ tịch UBND xã

- Họ và tên: Nguyễn Thị Vân.
- Số điện thoại liên hệ: 0935760608.
- Hộp thư điện tử: vannt2@danang.gov.vn
2. Các Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phong
* Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách lĩnh vực VHXH
- Họ và tên: Ngô Văn Nhân.
- Số điện thoại liên hệ: 0905285255 hoặc 0977185548.
- Hộp thư điện tử: nhannv1@danang.gov.vn
* Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực Kinh tế
- Họ và tên: Đặng Xuân Thành.
- Số điện thoại liên hệ: 0904081650.
- Hộp thư điện tử: thanhdx@danang.gov.vn
II.Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã Hòa Phong

1. Cán bộ tiếp nhận và Trả kết quả
- Họ và tên: Đinh Thị Thu Hà.
- Số điện thoại liên hệ: 0935602242.
- Hộp thư điện tử: hadtt@danang.gov.vn
2. Bộ phận Tư pháp - Hộ tịch
- Họ và tên: Nguyễn Văn Binh.
- Số điện thoại liên hệ: 0905119169.
- Hộp thư điện tử: binhnv4@danang.gov.vn
- Họ và tên: Nguyễn Đức.
- Số điện thoại liên hệ: 0905233027.
- Hộp thư điện tử:ducn1@danang.gov.vn
3. LĐTBXH
- Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Hạnh.
- Số điện thoại liên hệ: 0905393970.
- Hộp thư điện tử: hanhntn@danang.gov.vn
4. Địa Chính - Xây dựng
- Họ và tên: Trần Điệp.
- Số điện thoại liên hệ: 0905808499.
- Hộp thư điện tử: diept@danang.gov.vn
- Họ và tên: Nguyễn Đức Tân.
- Số điện thoại liên hệ: 0905454447.
- Hộp thư điện tử: tannd1@danang.gov.vn
III. Ban Công an xã Hòa Phong
1. Trưởng Công an:
- Họ và tên: Tán Văn Đặng.
- Số điện thoại liên hệ: 0909509591.
- Hộp thư điện tử:dangtv@danang.gov.vn
2. Phó Trưởng Công an:
- Họ và tên: Lâm Quang Sơn.
- Số điện thoại liên hệ: 0905510829.

- Họ và tên: Lê Đình Nam.
- Số điện thoại liên hệ: 0905020840.

IV. Ban chỉ huy Quân sự xã Hòa Phong
1. CHT BCHQS:
- Họ và tên: Thái Bá Cân.
- Số điện thoại liên hệ: 0985355439.

2. Phó CHT BCHQS:
- Họ và tên: Đặng Công Tương.
- Số điện thoại liên hệ: 0905594764.

- Họ và tên: Lê Trung Tá.
- Số điện thoại liên hệ: 0935277252.

V. Cán bộ Giải quyết KNTC
- Họ và tên: Trần Văn Nghinh.
- Số điện thoại liên hệ: 0905479634.

VI. Văn phòng UBND xã Hòa Phong
- Họ và tên: Nguyễn Hải Hùng.
- Số điện thoại liên hệ: 01678810294.

- Họ và tên: Thi Lý Để.
- Số điện thoại liên hệ: 0905910805.
* Hộp thư điện tử của UBND xã Hòa Phong: ubndxahoaphong@danang.gov.vn