09:59 EST Thứ sáu, 16/11/2018

TIN TỨC - SỰ KIỆN

NÔNG THÔN MỚI

Chỉ đạo điều hành

Trang nhất » Chỉ đạo điều hành » Báo cáo KTXH

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KTXH-QPAN 9 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn xã Hòa Phong

Thứ sáu - 02/11/2018 05:19
Kết quả thực hiện nhiệm vụ KTXH-QPAN 9 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn xã Hòa Phong
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HOÀ PHONG
 

Số:        /BC-UBND
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Hoà Phong, ngày 10  tháng 10  năm 2018
 
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm
 năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2018
                                                    
Năm 2018 là năm tiếp tục  thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2015-2020; năm thực hiện chủ đề năm 2018’ Năm nông nghiệp, kỉ luật kỉ cương, thu hút đầu và xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị”. Năm tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; tiếp tục thực hiện năm Văn hoá văn minh đô thị, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu quả bộ máy quản lý nhà nước. Mặc dù còn gặp khó khăn nhiều mặt song với quyết tâm cao của cán bộ và nhân dân toàn xã, đã nổ lực vượt qua , Tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, QPAN trong 9 tháng qua đạt được 1 số kết quả nhất định.
UBND xã Hòa Phong báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH,QPAN 9 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ thực hiện 3 tháng cuối năm 2018, cụ thể như sa.
   Phần một
TÌNH HÌNH ƯỚC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN
KT-XH, QPAN 9 THÁNG NĂM 2018
          I. KẾT QUẢ ƯỚC THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
         1. Tổng giá trị sản xuất ước đạt là 556,3 tỷ đồng, đạt 98,3% so NQ HĐND, tăng 14,7 % so với cùng kỳ, trong đó:
         - Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản là 71,3 tỷ đồng, đạt 98,2 % NQ HĐND, tăng 5,3 % so với cùng kỳ năm trước.
         - Giá trị sản xuất TTCN là 204 tỷđồng, đạt 98,3 % NQ HĐND tăng 15,5 %
         - Giá trị TM-DV là 281 tỷđồng, đạt 98,4 % NQ HĐND, tăng 16,6,% so với cùng kỳ năm trước.
          2. Tổng  thu ngân sách trong 9 tháng (đến 31/9/2018) thu được 2.902,3 /3.336 triệu đồng đạt  87%[[1]].so với chỉ tiêu Huyện giao, đạt 83 % so NQ HĐND xã.
          3. Đã giới thiệu tạo việc làm cho 230/250 lao động, đạt 92% KH.
          4. Tỷ lệ sinh con thứ 3+ là 5,85%, giảm 0,64 % so với cùng kỳ năm trước.
          5. Giao quân đạt 112% chỉ tiêu(19/17 thanh niên).
            II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN CÁC LĨNH VỰC
           1. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế
           a) Về phát triển nông-lâm-thủy sản
Tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp, triển khai các biện pháp thực hiện chủ đề năm Nông nghiệp, chú trọng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.Tổng diện tích sản xuất nông nghiệp  là 1211/1212 ha[2], đạt 99,9%.Bố trí sản xuất lúa trung, ngắn ngày  là  624 ha, chiếm tỉ lệ 70,5%[3]; năng suất lúa bình quân cả năm  đạt 60,45 tạ/ha.Được sự hỗ trợ cấp trên, nhân dântổ chức sản xuất 62 ha lúa hữu cơ[4], sản xuất khảo nghiệm giống HN6, Bắc Hương tại 02 HTX NN[5].
Tiếp tục phát triểncác mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế: sản xuất rau an toànTúy Loan, sản xuất hoa tại Dương Lâm 2, ớt tại Bồ Bản, sản xuất nấm tại An Tân, Cẩm Toại Đông. Duy trì phát triển hơn 10ha nuôi cá nước ngọt ở các thôn vùng Tây và thành phố hổ trợ kinh phí tập huấn chế biến ớt cho 30 hộ tại thôn Bồ Bản 2.
Về chăn nuôi, tổng đàn gia súc gia cầm tiếp tục phát triển: đàn trâu 190 con, đàn bò 850 con, đàn heo 4600 con, đàn gia cầm 55 000 con.Triển khai phun thuốc tiêu độc khử trùng trên 15 thôn trong phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm[6]. Tình hình dịch bệnh ổn định.
Thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ 337 ha rừng trồng cả tập trung và phân tán,đã xảy ra 01 vụ cháy nhỏ, UBND xã đã huy động lực lượng dập tắt kịp thời không để cháy lan trên địa bàn.
b) Về phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp- thương mại dịch vụ
Tập trung phát triển  sản xuất các ngành nghề, làng nghề truyền thống chủ yếu như: ngành sản xuất gạch, chế biến gỗ tạp, song mây, cơ khí, bánh tráng Túy Loan và một số ngành nghề khác. Phát triển mạnh các hoạt động thương mại, dịch vụ như ngân hàng, viễn thông, các loại hình giải trí, nhà nghỉ, trung tâm ngoại ngữ, buôn bán tạp hóa, quán ăn...tập trung tại khu phố chợ Túy Loan và rải rác trong các khu dân cư.
c)Về công tác thu ngân sách
     Tập trung quản lý chặt chẽ các nguồn thu ngân sách trên địa bàn, triển khai quyết liệt các biện pháp thu nợ đọng thuế,điều hành thu chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, phục vụ các nhiệm vụ chính trị địa phương.  Trong tháng đã thu được 141 triệu, nâng tổng số trong 9 tháng (đến 31/9/2018) thu được 2.902,3 /3.336 triệu đồng đạt 87 %so kế hoạch huyện giao và đath 83 % so NQ HĐND xã.Thu nợ đọng thuế đạt 60/331 triệu đồng.
          Tổng thu các quỹvận động trên 15 thôn là 397,560 triệu đồng, đạt 104%. Tổng chi các quỹ vận động là 116 triệu đồng.
d) Về công tác xây dựng cơ bản
Tổng kinh phí triển khai đầu tư trong 9 tháng ước đạt là 39,514tỉ đồng, trong đó Thành phố 22,280 tỉ, huyện 16,434 tỉ đồng, nhân dân đóng góp 800 triệu đồng ,tập trung vào một số công trình chủ yếu sau[7]:Tập trung giải phóng mặt bằng các tuyến đường liên thôn Dương Lâm 2 đi Khương Mỹ giai đoạn 7, đường Cồn Mùn đi Bồ Bản giai đoạn 2, 3; đường giao thông kiệt xóm; nạo vét mương Cầu mùn; kè sông Túy Loan; nâng cấp trạm bơm Cẩm Toại Đông; mương nội đồng; xây dựng nhà tránh lũ Thạch Bồ;mẫu giáo cụm Dương Lâm 2; trùng tu đình làng Bồ Bản…
đ) Chương trình nông thôn mới, thôn kiểu mẫu Nông thôn mới
Ngay từ đầu năm, UBND xã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình NTM, thôn kiểu mẫu Nông thôn mới. Xây dựng Kế hoạch thực hiện chủ đề năm về xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị. Xây dựng hoàn thiện Đề án Nông thôn mới giai đoạn 2017-2020. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đã đề ra để thực hiện đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới(trong năm 2018 thực hiện đạt thêm 04 tiêu chí là Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Môi trường và An toàn thực phẩm, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật).Tập trung thực hiện tốt các tiêu chí liên quan đến chỉnh trang đô thị như tiêu chí Giao thông, Điện chiếu sáng, Vườn và Nhà ở hộ gia đình, Môi trường và An toàn thực phẩm. Tiếp tục phát triển các mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Hoàn thành thi công 2,5km đường GTKX trên 8 thôn; huyện đầu tư 2,9km điện chiếu sáng  trên các thôn Dương Lâm 2 và Bồ Bản 1.
Đầu năm 2018, 02 thôn Nam Thành và Cẩm Toại Đông được công nhận đạt chuẩn thôn kiểu mẫu Nông thôn mới. Tiếp tục triển khai xây dựng thôn kiểu mẫu nông thôn mới cho thôn Dương Lâm 2 trong năm 2018. Triển khai xây dựng vườn mẫu cho 02 hộ tại 02 thôn Bồ Bản 1, Thạch Bồ. Triển khai xây dựng tuyến đường kiểu mẫu cho 03 thôn. Tiếp tục kiểm tra rà soát đề xuất Huyện hỗ trợ cho 17 hộ xây dựng vườn mẫu trong năm 2018. Triển khai xây dựng 06 sân nhà văn hóa cho 06 thôn Bồ Bản 1, Túy Loan Đông 2, Túy Loan Tây 1, Dương Lâm 2 và Cẩm Toại Trung, An Tân
g) Quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, tài nguyên và môi trường
Trong 9 tháng  qua, UBND đã chỉ đạo kiên quyết và thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, tài nguyên và môi trường. Thường xuyên kiểm tra quản lý xây dựng và quản lý quy hoạch trên địa bàn, quản lý đất đai.Tổ chức  cưỡng chế các hộ xây dựng lấn chiếm  trái phép đất nghĩa địa  tại Trảng Bà Đài.
Hội  đồng xét đề nghị huyện giải quyết đất các khu dân cư 109/166 hồ sơ đủ điều kiện, còn lại 57 hồ sơ xin ý kiến huyện, Xử lý hồ sơ tuyến đường 14B, hồ sơ theo Nghị quyết 30 là 37 hồ sơ.
Tổ chức xử lý các điểm tồn đọng rác thải trên các thôn; ra quân 30 đợt tổng dọn vệ sinh môi trường. Giám sát việc thu gom rác thải của xí nghiệp môi trường và người thu gom rác. Nhìn chung thực hiện cơ bản tốt, vấn đề bức xúc về vệ sinh môi trường từng bước được khắc phục.
2. Trên lĩnh vực Văn hóa-xã hội
a) Giáo dục
Kết thúc năm học 2017-2018, toàn xã có 3.334 học sinh, tăng 84 em so với năm học trước. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi, học sinh được khen thưởng cuối năm tăng[8]; học sinh giỏi đạt giải cấp thành phố, huyện là 98 giải; học sinh đỗ đại học NV1 là 71 em. Xét tốt nghiệp THCS đạt 98,7%, giảm 0,4% so năm học trước; có 06 em học sinh nghỉ học vì học lực yếu[9], không có học sinh nghỉ học vì lý do kinh tế khó khăn. Phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung kỷ niệm 110 năm thành lập Tiểu học An Phước. Phối  hợp tăng cường xây dựng trường trọng điểm đối với Mầm non Hòa Phong 2 và THCS Trần Quốc Tuấn (THCS Trần Quốc Tuấn đạt 28/46 tiêu chí; Mầm non 2 Hòa Phong đạt 12/13/ tiêu chí); xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia đối với trường TH Lâm Quang Thự và Mầm non Hòa Phong 2[10]. tiếp tục triển khải thực hiện tốt các mô hình học tập suốt đời ở cơ sở. Công tác quản lý các nhóm lớp độc lập tư thục đảm bảo, có 21/25  nhóm lớp bắt camera quan sát.
          b) Y tế, dân số-kế hoạch hóa gia đình, An toàn thực phẩm
Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng chuẩn xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011-2020. Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, khám bệnh cho 10.088 lượt người; xử lý kịp thời 7 ổ dịch, 49 ca sốt xuất huyết, giảm 34 ca so với cùng kỳ; và 12 ca tay chân miệng. Tổng các biện pháp tránh thai 716/702 đạt tỉ lệ 102 %; đẩy mạnh chiến dịch truyền thông dân số[11], tỉ lệ sinh 3+ là 5,85 %, giảm 0,64 % so với cùng kỳ.
Phối hợp đội liên ngành VSATTP huyện và chủ động thực hiện kế hoạch của xã tiến hành kiểm tra VSATTP đối với các cơ sở do xã quản lý. Tổ chức cho 313 hộ tập huấn nâng cao nhận thức về ATTP và ký cam kết, đạt tỉ lệ 84,1%. Qua kiểm tra nhắc nhở các cơ sở về vệ sinh môi trường; giấy khám sức khỏe, không có ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.
          c) Lao động thương binh xã hội, xóa đói giảm nghèo, gia đình-trẻ em
Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và hộ bảo trợ xã hội. Tổng số quàcác cơ quan, đơn vị tặng trong dịp tết số tiền 1.457.700.00 đồng [12]; cấp 16,395 tấn gạo 1.093 đối tượng  hộ nghèo, hộ thiếu ăn trong dịp tết.
Hoàn thành triển khai xây dựng mới và sữa chữa 239 nhà gia đình chính sách (57 xây mới, 182 sữa chữa). Hướng dẫn lập hồ sơ và xét duyệt đề nghị 32 đối tượng được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng.
Triển khai  xây dựng nhà chuông và đúc chuông tại công viên NTLS xã. Thực hiện các giải pháp giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Tọa đàm trực tiếp với 141 hộ nghèo còn khả năng lao động, nắm và phúc tra nhu cầu phù hợp từng hộ, chia nhóm để giúp đỡ[13]. Giới thiệu tạo việc làm cho 230 lao động, 39 lao động đăng ký tu nghiệp sinh Hàn Quốc, có 10 lao động đi trong 02 đợt; mở 02 lớp nghề cho lao động nông thôn[14], các hộ nghèo đã được hỗ trợ nguồn lực với tổng kinh phí 91,4 triệu đồng[15]. Phấn đấu cuối năm giảm 141 hộ nghèo.   Làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, đặc biệt quan tâm giúp trẻ em nghèo, bệnh tật có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền giúp đỡ là 45,5 triệu đồng.
Các hội xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ của mình góp phần thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội trên địa bàn xã[16]. Hội Chử thập đỏ tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tĩnh phía bắc bị ảnh hưởng thiên tai là 40 triệu đồng.
d) Văn hóa thông tin-thể thao, truyền thanh
Tiếp tục thực hiện Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với cuộc vận động ”Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, trang trí  Mừng Đảng mừng xuân Mậu Tuất , chủ đề năm 2018, Nghị quyết 08 của BTV huyện ủy về phát triển Hòa Phong đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ-TDTT, lễ hội đình làng Tuý Loan, Dương Lâm thu hút đông đảo bà con nhân dân. Tham  gia tốt Đại hội thể dục thể thao huyện Hòa Vang lần thứ VIII[17]. Đài truyền thanh xã tăng cường thời lượng, tin bài phát sóng phục vụ nhu cầu nghe đài của nhân dân.
             3. Lĩnh vực quốc phòng-an ninh, nội chính
             a) Trên lĩnh vực quốc phòng
Chín tháng qua, trên cơ sở chỉ đạo của cơ quan cấp trên, trực tiếp là BTV Đảng ủy, UBND xã. Ban CHQS xã đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức xây dựng  kế hoạch triễn khai nhiệm vụ quốc phòng đạt được những kết quả tốt. Về công tác giao quân 19/17 thanh niên đạt 112% chỉ tiêu trên giao (02 TN nhập ngũ NVCA; 17 TN nhập ngũ NVQS). Tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu lên trạm 90/90 thanh niên đạt 100%.
Về công tác quân sự:Tổ chức xét tuyển và kết nạp lực lượng dân quân mới 39/39 đ/c theo chỉ tiêu của huyện giao. Tổ chức biên chế theo quy định, tổng quân số 204 đ/c đạt tỷ lệ 1,29% so với dân số. Tham gia huấn luyện lực lượng Dân mới và lực lượng Dân quân binh chủng đảm bảo kế hoạch của huyện. Tổ chức huấn luyện lực lượng Dân quân năm 2,3,4 hoàn thành theo kế hoạch phê duyệt của cấp trên, đảm bảo quân số và thời gian. Kết quả kiểm tra đơn vị đạt loại Khá.
Tổ chức Bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho thanh niên trong độ tuổi NVQS 91/91 thanh niên đạt 100%.Đón tiếp 15 quân nhân xuất ngũ về lại địa phương .Triển khai xét thực lực  NVQS trên 15 thôn, chuẩn bị  cho công tác tuyển họn gọi công dân nhập ngủ năm 2019.Tổ chức  diễn tập, chiến đấu phòng thủ Hòa Phong năm 2018 vào 2 ngày 19- 20/7/ 2018 được cấp trên đánh giá tốt.
             b)Trên lĩnh vự an ninh
Tình hình ANCT-TT ATXH cơ bản được giữ vững;  Trong 9 tháng đầunăm 2018  xảy ra 25 vụ gồm 35 đối tượng vi phạm, giảm 22 đối tượng so với cùng: số đề 2 vụ 7 đối tượng; cướp 2 vụ gồm 4 đối tượng; lừa đảo 1 vụ 1 đối tượng; thu hồi hơn 50 triệu đồng bị mất cắp; 03 điện thoại di động trị giá 16 triệu, tài sản khác trị giá tổng số tiền trên 70 triệu đồng. Xã lập hồ sơ xử phạt hành chính 25 vụ, 60 đối tượng với số tiền 55 triệu đồng.
          Phát động phong trào bảo vệ An ninh Tổ Quốc  trên các thôn, thông qua tuyên truyền tổ chức diễn đàn “ Công an xã lắng nghe ý kiến của nhân dân” tại thôn Dương Lâm 2, Xây dựng mô hình tiếng “ Mõ an ninh “ tại thôn Cẩm Toại Đông , thôn giáp ranh với xã Hòa Khương.  Phối hợp các lực lượng tăng cường tuần tra phòng, chống tội phạm theo QĐ/8394 đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã trong những ngày diễn ra lễ, tết nguyên đán, bắn pháo hoa quốc tế.
           Lực lượng Công an, dân phòng phối hợp đội quy tắc đô thị huyện Hòa vang  ra quân thực hiện năm Văn hóa văn minh đô thị, vận động tháo gỡ 30 lều quán, 20 mái che, thu giữ 14 băng rôn, biển quảng cáo, 10 cây dù, tạm giữ 16 xe máy nhằm lập lại trật tự vỉa hè, hành lang ATGT.Thực hiện tốt công tác PCCC, trong 9 tháng qua không xảy ra cháy nổ trên địa bàn. Quản lý 29 đối tượng 1261; phân công các hội đoàn thể giúp đỡ, quản lý đối tượng.Tổ chức lực lượng dến từng thôn, tổ thu thập thông tin dân cư phục vụ cho cấp trên xây dựng dữ liệu  quản lý về nhân hộ khẩu trong tình hình mới.
              c) Lĩnh vực nội chính
Triển khai thực hiện nghiêm túc chủ đề năm 2018 về kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch số 38-KH/HU và Chỉ thị 29 của Thành ủy về “5 xây, 3 chống”. Đẩy mạnh thực hiện CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và cung ứng dịch vụ hành chính công cho tổ chức và cá nhân. Tổng hồ sơ tiếp nhận trong 9 tháng qua là 10 035 là hồ sơ[18], trong đó 99.9% hồ sơ được trả đúng và sớm hẹn trên tất các các lĩnh vực. Triển khai xây dựng xã điện tử loại 1. Tiếp nhận và giải quyết 159 hồ sơ liên thông “3 trong 1”, “2 trong 1”; thực hiện chúc mừng, trao khai sinh tận nhà 57 trường hợp; thăm viếng, khai tử 55 trường hợp. Tổ chức 71 lượt tiếp công dân, tiếp nhận 11 đơn thư kiến nghị, 47 đơn đề nghị xác định ranh giới, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Kết quả giải quyết đơn thư kiến nghị: hòa giải thành 07 đơn, đang xác minh giải quyết 03 đơn, công dân rút hồ sơ 01 đơn; kết quả giải quyết đơn xác định ranh giới: đã giải quyết xác định ranh giới 37 đơn, còn 10 đơn đang thực hiện.
     Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo xã cơ bản ổn định, không có điểm nóng, phức tạp xảy ra. Việc lãnh, chỉ đạo và giải quyết công tác tôn giáo luôn được Ban tôn giáo Thành phố, UBND huyện, Phòng Nội vụ huyện Hòa Vang và BTV Đảng ủy xã quan tâm chỉ đạo, cho ý kiến và phối hợp giải quyết kịp thời.
              4.Hoạt động chính quyền
- Ngay từ đầu năm, để triển khai thực hiện nghị quyết BCH Đảng bộ, Nghị quyết HĐND; các chỉ tiêu huyện giao về phát triển KT-XH,QPAN năm 2018; Thực hiện chủ đề và 03 nhiệm vụ trọng tâm huyện giao năm 2018.UBND xã xây dựng các kế hoạch, đề ra giải pháp,tổ chức Hội nghị triển khai và phát động thi đua cho các ban ngành, đoàn thể, đơn vị và 15 thôn.
- Tổ chức lễ phát động  thực hiện chủ đề năm “Năm nông nghiệp,kỷ cương hành chính, thu hút đầu tư và xây dựng NTM theo hướng đô thị”, triển khai kế hoạch tuyên truyền 15 thôn về chủ để năm; Tổ chức phát động ủng hộ đồng bào phía bắc bị ảnh hưởng thiên tai trên 15 thôn
- Triển khai thực hiện Nghị quyết 08 của Huyện ủy về xây dựng và phát triển Hòa Phong đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Triển khai thực hiện Đề án 05 của Huyện về nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở trên 5 thôn Dương Lâm 2, Túy Loan Đông 2, Bồ Ban 1, Thôn Bồ Bản 2 và thôn Túy Loan Đông 1.
-Triển khai lấy ý kiến nhân dân để thực hiện Đề án sáp nhập thôn theo Chủ trương của Huyện ủy, UBND huyện: Bồ Bản 1 sáp nhập với Bồ Bản 2 thành thôn Bồ Bản; Túy Loan Tây 1 sáp nhập với Túy Loan Tây 2 thành thôn Túy Loan Tây.
- Chỉ đạo các ban ngành tập trung giải quyết các ý kiến cử tri và chương trình giám sát của các ban HĐND huyện, xã.
- Tập trung chỉ đạo, điều hành sản xuất nông nghiệp, duy trì phát triển các mô hình kinh tế trên địa bàn xã, thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng 19 tiêu chí NTM, xây dựng 3 thôn kiểu mẫu nông thôn mới, đẩy mạnh công tác thu ngân sách.
- Chỉ đạo các hoạt động giáo dục, y tế, dân số, GD&TE;thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với các đối tượng, các biện pháp giảm nghèo đạt chỉ tiêu cấp trên giao, tiếp tục thực hiện tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tiếp tục thực hiện năm văn hóa văn minh đô thị.
          - Chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, đất đai, tài nguyên và môi trường. Tập trung tổ chức hướng dẫn lập hồ sơ giao đất các khu dân cư và đề nghị cấp GCNQSD đất cho các hộ.
- Triển khai việc thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU  của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, kế hoạch 38 của Huyện ủy gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đi vào chiều sâu trong cán bộ công chức. Đẩy mạnh công tác CCHCxã.
- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác Quốc phòng quân sự địa phương, tăng cường tuần tra đêm theo Quyết định 8394/QĐ-UBND của UBND thành phố, triển khai ra quân các đợt tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, TTATXH tại địa phương.
- Tăng cường công tác phối hợp với Mặt trận-Đoàn thể thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
          5. Thực hiện chủ đề năm 2018
          a) Lĩnh vực nông nghiệp
Diện tích gieo sạ lúa trên địa bàn xã là 886,0 ha. Trong đó: giống trung ngắn ngày 624ha , chiếm tỉ lệ 70,5%, Năng suất bình quân cả năm  đạt 60,45tạ/ha[19]. Tổ chức sản xuất tại các vùng rau với tổng diện tích 11ha, chủ yếu ở vùng rau Túy Loan (8ha), ớt Bồ Bản (3ha). Xây dựng phương án chống hạn trên cây lúa vụ Hè Thu năm 2018. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát trên đàn gia súc, gia cầm. Tổ chức rà soát tình hình đất nông nghiệp không sản xuất được trên địa bàn xã . Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên lĩnh vực nông nghiệp, đảm bảo các cơ sở sản xuất rau an toàn được kiểm tra, các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ đưa vào điểm giết mổ tập trung tại HTX2. Triển khai ký cam kết cho 165 hộ dân sản xuất nhỏ lẻ trên địa bàn xã. Xây dựng phương án chuyển đổi đất không chủ động nước tưới sang trồng cây khác tại An Tân 1 ha và đề xuất tiếp tục đầu tư để triển khai thêm 2ha tại thôn Khương Mỹ.Triển khai tâp huấn kỹ thuật cho 80 hộ tham gia sản xuất lúa hữu cơ là 20 ha tại  thôn Cẩm Toại Đông năng suất đạt 64- 65 tạ/ha và triển khai tập huấn 30 hộ chế biến ớt tại thôn Bồ Bản 2.
- Triển khai chương trình nông thôn mới năm 2018. Chỉ đạo các ngành rà soát thực trạng 19 tiêu nông thôn mới theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2017-2020. Tập trung thực hiện 03 thôn NTM kiểu mẫu   là Bồ Bản 1, Bồ Bản 2 và Dương Lâm 2 hoàn thành trong năm 2018..Tiếp tục phát triển mô hình nuôi cá nước ngọt tại các thôn vùng tây, thành phố hỗ trợ 10.000 con cá các loại cho các hộ tại thôn Khương Mỹ. Thực hiện mô hình nuôi cá xen ghép theo hướng an toàn sinh học, vận động một số hộ nuôi thử nghiệm cá thác lác cườmtại Khương Mỹ.Thành phố, huyện đầu tư  HTX 2 sản xuất 2 ha giống lúa khảo nghiệm HN6,  giống Bắc hương 9,năng suất bình quân đạt 68-70 tạ/ha.
- Xây dựng phương án mở rộng diện tích vùng rau, vùng hoa và đưa vào ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, vận động 3 cá nhân đầu tư làm hoa ứng dụng công nghệ cao tại Gò Giản- Dương Lâm 2.
-  Lãnh đạo xã chủ động có buổi  tổng kết  việc thực hiện kết luận số 245 của Sở Nông nghiệp PTNT thành phố, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển các mô hình sản xuất, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất như hỗ trợ nhà lưới, cây giống và mở rộng sản xuất tại vùng hoa Gò Giảng.Nhìn chung việc hỗ trợ, định hướng phát triển các mô hình kinh tế gắn với đầu tư phát triển hạ tầng nông nghiệp đã đem lại hiệu quả nhất định. Nông dân rất phất khởi.
- Tổ chức họp nhân dân vùng hoa, vùng ớt để triển khai sản xuất. Cấp trên hỗ trợ giống hoa như: ly ly, hoa hồng, hoa lay ơn, hoa hướng dương và lan rẻ quạt… Vận động nhân dân thôn Bồ Bản sản xuất ớt theo tiêu chuẩn Vietgap. Thành lập Tổ hợp tác  gà kê sơn, xây dựng nhãn hiệu để quãng bá thị trường.
- Triển khai cải tạo vườn tạp cho 13 hộ dân đã đăng ký.  Sở NN&PTNT, UBND huyện hỗ trợ xây dựng bê tông hóa và nạo vét các tuyến mương chính  tại 4 thôn Khương Mỹ, Cẩm Toại Trung, Túy Loan Tây 1 và vùng rau Túy Loan để phục vụ sản xuất vụ nông nghiệp.
- Phối hợp với huyện kiểm tra ATTP đối với các cơ sở sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp là 165 cơ sở và 100% đăng ký cam kết thưc hiện.
- Tổ chức 2 tập huấn kỹ thuật sản xuất ớt theo chuẩn Vietgap  và chế biến ớt cho 30 hộ thôn Bồ Bản 2. Tổ chức phiên chợ tiêu thụ hàng nông sản sạch của nông dân trên địa bàn xã .
- Sở Nông nghiệp hỗ trợ mô hình nuôi cá xen ghép theo hướng an toàn sinh học cho 4 hộ nuôi cá tại câu lạc bộ Khương Mỹ.
          b) Lĩnh vực kỉ luật kỷ cương hành chính
Tổ chức quán triệt Kế hoạch số 38-KH/HU về tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong toàn thể cán bộ, công chức, tập trung quán triệt thực hiện nghiêm túc giờ giấc làm việc, nội quy, quy chế của cơ quan, thái độ tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Triển khai 100% CBCC,  các ban  ngành  đăng ký thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU của BTV Thành ủy về “5 xây” “3 chống”, tiếp tục thực hiện kết luận tại Thông báo 155 của Thường trực Huyện ủy. Thành lập Tổ công tác theo dõi thực hiện chủ đề năm để đánh giá các đơn vị[[20]]. Tăng cường công tác kiểm tra các ban, ngành về việc tăng cường trách nhiệm trong thực thi công vụ, vai trò người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tổ chức các cuộc họp để nghe các ban, ngành báo cáo, giải trình kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Kết luận của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã. Qua kiểm tra đã nhắc nhở các trường hợp chưa thực hiện nghiêm túc, ban hành văn bản chấn chỉnh giờ giấc làm việc trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động.
c) Thu hút vốn đầu tư
Căn cứ Nghị quyết số 08 về phát triển xã Hòa Phong của Ban thường vụ Huyện ủy Hòa Vang và chương trình hành động của Đảng ủy từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo. UBND đã xây dựng kế hoạch và rà soát danh mục từng công trình cần đầu tư theo từng năm đề nghị cấp trên quan tâm.
Quỹ Phòng chống thiên tai thành phố hỗ trợ đầu tư 3 tỷ đồng đề xây dựng trường mầm non Hòa Phong khu vực Bồ Bản.
Tranh thủ sự quan tâm đầu tư của cấp trên; phối hợp và tổ chức triển khai kịp thời các công trình, dự án trên địa bàn phục vụ xây dựng nông thôn mới và phát triển xã Hòa Phong theo hướng đô thị. Tổng kinh phí triển khai đầu tư trong  39,514tỉ đồng, trong dó Thành phố 22,280 tỉ, huyện 16,434 tỉ đồng, nhân dân đóng góp 800 000 đồng.
d) Xây dựng NTM theo hướng đô thị
Thực hiện định hướng quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, môi trường và các dịch vụ xã hội phù hợp định hướng đô thị hóa, nhằm từng bước chuẩn bị cho việc hình thành đô thị trên địa bàn, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư.
Tiếp tục thực hiện tuyên truyền nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường trong nhân dân. Tổ chức ra quân thực hiện tốt các đoạn đường Xanh – Sạch – Đẹp, tuyến đường an toàn văn minh, tuyến đường kiểu mẫu. Duy trì và thực hiện tốt công tác thu gom rác thải trên 15/15 thôn. Tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng vứt rác bừa bãi không đúng nơi qui định. Hưởng ứng tốt phong trào ngày Chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp định kỳ 01 tuần/lần.
Tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đã đề ra để thực hiện đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới (trong năm 2018 thực hiện đạt thêm 04 tiêu chí là Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Môi trường và An toàn thực phẩm, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật). Tập trung thực hiện tốt các tiêu chí liên quan đến chỉnh trang đô thị như tiêu chí Giao thông, Điện chiếu sáng, Vườn và Nhà ở hộ gia đình, Môi trường và An toàn thực phẩm
Triển khai xây dựng  3 thôn kiểu mẫu Nông thôn mới Bồ Bản 1, Bồ Bản 2 và Dương Lâm 2 trong năm 2018.
Tập trung thực hiện tốt các tiêu chí liên quan đến chỉnh trang đô thị như tiêu chí Giao thông, Điện chiếu sáng, Vườn và Nhà ở hộ gia đình, Môi trường và An toàn thực phẩm... Ra quân 21 đợt vận động các hộ lấm chiếm vỉa hè, thực hiện cam kết tháo dở,  tập trung vào khu phố chợ túy loan
Phối hợp huyện tiến hành khảo sát chọn địa điểm quy hoạch  Khu rau sạch Công nghệ cao tại thôn Nam Thành. Tiếp tục phát triển mô hình sản xuất ớt Nà tại Bồ Bản theo tiêu chuẩn Vietgap, phát triển sản xuất tại các mô hình kinh tế rau, ớt, cá. Triển khai 3 hộ tại Dương Lâm 2 sản xuất hoa treo. Xây dựng kế hoạch đưa ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.
Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và lập danh mục nhu cầu đầu tư của 03 thôn kiểu mẫu đăng ký năm 2018. Kiểm tra 17 vườn ở hộ gia đình hổ trợ CTVT trên các thôn.Xây dựng 3 tuyến đường kiểu mẫu tại Bồ Bản 1, Bồ Bản 2 và Dương Lâm 2.
        III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
        1. Ưu điểm
Trong năm qua, UBND  đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ nghị quyết  Đảng ủy đề ra, về chủ đề năm 2018“Năm nông nghiệp, kỷ cương hành chính , thu hút vốn đầu tư và xây dựng NTM theo hướng đô thị” và các nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với huyện được triển khai quyết liệt và đạt được những kết quả khả quan; về công tác giao quân, thu ngân sách, thu thuế môn bài, thu quỹ vận động cơ bản hoàn thành chỉ tiêu trên giao; lĩnh vực an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quản lý xã hội, xử lý vi phạm trên các lĩnh vực được tăng cường. Phong trào thi đua được diễn ra rộng khắp; Công tác phối hợp từng bước đi vào chiều sâu, nhiều phong trào có chuyển biến tích cực. Tình hình ANCT-TTATXH  cơ bản được giữ vững.
          2. Hạn chế
- Triển khai chủ đề năm 2018 chưa có kết quả nổi bật trên các nội dung; thu hút đầu tư do xã chủ động còn ít; các tiêu chí nông thôn mới và 03 thôn kiểu mẫu nông thôn mới tiến độ chậm.
           - Trong phát triển kinh tế, chỉ đạo xây dựng các mô hình kinh tế phát triển thiếu bền vững. Thực hiện xây dựng thôn kiểu mẫu NTM, trong xây dựng vườn ở hộ gia đình còn chậm chưa phát huy nội lực trong nhân dân, còn có tư tưởng trông chờ vào sự đâu tư của nhà nước.
         - Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế: Quản lý trên lĩnh vực đất đai, giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân ở một số khu dân cư.; quản lý đảm bảo trật tự đô thị chưa thường xuyên. Xây dựng nông thôn mới, thôn kiểu mẫu NTM chưa quyết liệt. Phong trào ra quân ngày chủ nhật Xanh – sạch – đẹp ở một số thôn chưa thật sự hiệu quả.
- Hoạt động một số ban nhân thôn chưa đều, vai trò của BND thôn có mặt chưa được phát huy.
- Việc chấp hành kỷ cương hành chính của một số CBCC đôi lúc chưa nghiêm. Vai trò  thực hiện nhiệm vụ các ban ngành còn nặng về công việc sự vụ, chưa tham mưu xây dựng kế hoạch và đề ra mô hình và giải pháp mới cho lãnh đạo kịp thời.
        IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU  THỰC HIỆN  CÁC NHIỆM VỤ CÒN LẠI 3 THÁNG CUỐI NĂM 2018
  1. Về lĩnh vực kinh tế
-Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ huyện giao năm 2018, Nghị quyết của Đảng ủy, NQ chủa HĐND xã và Nghị quyết 08 của huyện ủy về phát triển Hòa Phong đến năm 2025 và những năm tiếp theo.
- Tập trung chỉ đạo  nhân rộng các mô hình  kinh tế sản xuất có hiệu quả, thực hiện tốt chủ đề năm nông nghiệp 2018 về ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; tổ chức sản xuất và chăm sóc các loại cây rau, màu và hoa trong vụ Đông. Tập trung đẩy mạnh thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm mà xã đăng ký với huyện, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10/2018.
- Tổ chức tổng kết nông nghiệp năm 2018, chuẩn bị mọi điều kiện phục vục cho sản xuất vụ Đông Xuân 2018- 2019. Tăng cường công tác bảo vệ phòng chống cháy rừng; tiếp tục trồng mới từ 30 đến 35 ha kể cả rừng tập trung và phân tán trong mùa mưa và  chuẩn bị tốt phương án phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2018.
          - Triển khai thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình xây dựng cơ bản;  thi công  điện chiếu sáng , đường giao thông liên thôn; Vận động nhân dân giải phóng bàn giao mặt bằng bàn giao cho thi công đảm bảo tiến độ đề ra.Tổ chức nghiệm thu, quyết toán  đường kiệt xóm, nhà văn hóa 6 thôn và các công trình khác đúng niên độ tài chính năm.
- Chỉ đạo đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách, thực hiện  có hiệu quả công tác thu nợ đọng thuế, triển khai thu thuế phi nông nghiệp, phấn đấu đến cuối năm (ngày 25/11/2018)  phấn đấu hoàn thành 100 % chỉ tiêu thu ngân sách huyện giao.  
- Tập trung triển khai thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới kiểu mẫu chưa đạt, phấn đấu năm 2018 về đích  thôn kiểu mẫu NTM thôn Dương Lâm 2. Xây dựng kế hoạch đầu tư hỗ trợ, khuyến khích xây dựng và triển khai thực hiện thôn Nông thôn mới kiểu mẫu cho Bồ Bản 1, Bồ Bản 2 hoàn thành trong năm 2019. Khuyến khích nhân dân đầu tư các vườn chưa phát huy hiệu quả kinh tế.  Tập trung thực hiện tốt Tiêu chí vườn và nhà ở hộ gia đình, trồng các loại cây ăn quả có chất lượng kinh tế phù hợp và xây dựng mỗi thôn từ 3-5 vườn mẫu và tập trung xây dựng hoàn thanh 3 tuyến đường kiểu mẫu trên 3 thôn  Dương Lâm 2,Bồ Bẩn 1 và Bồ Bản 2.
          - Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất các ngành nghề TTCN, kinh doanh buôn bán, dịch vụ trên địa bàn xã. Phối hợp Ban quản lý chợ huyện nâng cao hiệu quả hoạt động chợ Túy Loan phục vụ tốt yêu cầu kinh doanh của các hộ.Triển khai phối hợp có hiệu quả với Ban quản lý chợ trong lập lại trật tự cảnh quang , môi trường tại khu phố chợ theo hướng đô thị.
- Tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, đất đai, tài nguyên, môi trường. Kiểm tra xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng trái phép trong khu quy hoạch đã công bố;  giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn tại về đất đai. Hoàn thành việc xét cấp giấy chúng nhận quyền sử dụng đất  cho các khu dân cư trước đây. Thực hiện tốt công tác thu gom rác thải ở 15 thôn; duy trì thường xuyên và nâng cao chất lượng phong trào Ngày Chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường.
          2. Về lĩnh vực Văn hóa-Xã hội
          - Chỉ đạo tốt công tác quản lý việc dạy thêm, học thêm, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 24 của Thành ủy về vận động học sinh bỏ học ra lớp. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục. Duy trì nâng cao chất lượng các trường học đạt chuẩn Quốc gia. Tổ chức sơ kết 3 năm mô hình  học tập suốt đời giai đoạn 2016-2020; đánh giá các mô hình học tập năm 2018.
-Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Năm văn hóa, văn minh đô thị; xây dựng nếp sống, lối ứng xử văn minh lồng ghép với thực hiện chủ đề năm 2018. 
-Tiếp tục vận động nhân dân tham gia BHYT nâng tỷ lệ nhân dân tham gia BHYT đạt  98 %. Thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt phòng chống hiệu quả bệnh sốt xuất huyết, thực hiện tốt về sinh ATTP, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 0,45%,  giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống còn 7%.
- Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, giảm hộ nghèo đạt 100%. Chuẩn bị triển khai nhà ở chính sách năm 2019.
- Triển khai thu thập dữ liệu thông tin thị trường lao động năm 2018 và  tiến hành lập bảng kê chuẩn bị cho Tổng điều tra dân số năm 2019.
- Phối hợp Mặt trận đoàn thể  tổ chức đánh giá phân loại gia đình văn hóa, cơ quan, thôn và các thiết chế trên địa bàn xã
- Nâng cao chất lượng hoạt động của Đài truyền thanh nhằm tuyên truyền kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các hoạt động phát triển KT-XH, QPAN, xây dựng nông thôn mới, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.
            3. Về Quốc phòng – An ninh
Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; huấn luyện quân sự, nhằm nâng cao nâng cao chất lượng lực lượng dân quân; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu từ xã đến thôn. Thực hiện tốt công tác xét thực lực NVQS chuẩn bị các điều kiện tuyển chọn gọi công dân nhập ngủ và hoàn thành chỉ tiêu  giao quân năm 2019  trên giao.
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, nhất là trong dịp lễ , các sự kiến lớn trong năm. Thực hiện tốt Quyết định 8394 và Thông tư 23 về xây dựng cơ quan, đơn vị, thôn đạt chuẩn an toàn về ANTT; đẩy mạnh các biện pháp trấn áp loại tội phạm cướp giật, trộm đêm, đẩy lùi các TNXH, xử lý các tụ điểm cờ bạc, số đề; đảm bảo trật tự ATGT và PCCC, giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Tiếp tục triễn khai  nhân rộng mô hình diễn đàn Công an xã lắng nghe  nhân dân nói trên các thôn  2 thôn Bồ Bản 1 và Bồ Bản 2 và tiếp tục nhân rộng mô hình “5 quản, 3 phòng” từ 3 đến 5 thôn trên địa bàn xã.
Phối hợp các ban ngành tiếp tục ra quân lập lại trật tự viã hè và trật tự đô thự theo Chỉ thị 43 tại khu phố chợ TúyLoan.Tiếp tục thu thập hoàn thành 100 % hộ dân được thông tin dân cư trên 15 thôn.
               4. Về xây dựng chính quyền, cải cách hành chính
Tập trung chỉ đạo có hiệu quả chủ đề năm 2018 “ Năm nông nghiệp, kỉ luật kỉ cương hành chính và thu hút đầu tư và xây dựng NTM theo hướng đô thị”. Hoàn thiện hồ sơ giao đất các khu dân cư. Hoàn thành việc nâng cao hệ thống chính trị trên các thôn theo Đề án 05 của huyện ủy.
Tăng cường theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính và áp dụng các hình thức xử lý vi phạm theo kết luận tại Thông báo 155 của Thường trực Huyện ủy. Xây dựng giải pháp, mô hình mới trong thực hiện CCHC, nâng vị trí xếp hạng CCHC của xã so với năm 2017
Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị của cử tri, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết đơn thư.
          Tiếp tục phát huy công tác phối hợp với UBMTTQ Việt Nam và các Hội đoàn thể xã trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN năm 2018.
  Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, AN-QP trong 9 tháng đầu năm ước kết quả thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018, UBND xã Hòa Phong, kính trình cấp trên xem xét, chỉ đạo./. 
 
Nơi nhận:
- UBND huyện Hòa Vang ;
- VP HĐND-UBND huyện ;
- BTV Đảng ủy xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VT; VP (hùng).
 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Vân
 
 

[[1]] Lệ phí môn bài:  132,7 triệu/ 123 triệu  đạt 108%; Thuế GTGT: 1.108,3 triệu/1.700triệu đạt 65%; Thuế thu nhập cá nhân: 533,4 triệu/850 triệu  đạt 63%; Lệ phí trư­ớc bạ: 257,3  triệu/245 triệu đạt 105%; Thuế tiêu thụ đặc biệt: 28,9 triệu/52 triệu  đạt 56%; Phí, lệ phí khác: 60,8 triệu/41 triệu  đạt 149%; thu phí, lệ phí 193,5/164 triệu đạt 118%; Thuế phi nông nghiệp: 212 triệu/200 triệu đạt 106%; Thu khác ngân sách:  86,9 triệu/125 triệu đạt 70%.
[2] Cây lúa: 886ha, đạt 99,7%KH (vụ Đông Xuân: 444ha; vụ Hè Thu: 442ha); cây màu: 162 ha, đạt 98,1 %KH; cây công nghiệp: 69ha, đạt 102,9 %KH; Cây thực phẩm: 94 ha, đạt 102,2 %KH.
[3]Trong đó vụ Đông xuân chiếm tỉ lệ 63,9,%, vụ Hè thu chiếm tỉ lệ 74 %
[4]Vụ Đông xuân sản xuất 20 ha tại thôn Cẩm Toại Đông năng suất bình quân đạt 64-65 tạ/ha; Vụ Hè thu sản xuất 42ha tại thôn Túy Loan Tây 1, Dương Lâm 2, Cẩm Toại Đông.
[5]HTX NN I sản xuất 01 ha giống lúa khảo nghiệm HN6, năng suất bình quân đạt 60-62 tạ/ha. Vụ Hè Thu, HTX NN II sản xuất 02 ha giống lúa HN6, Bắc Hương.
[6]tiêm phòng vắc xin LMLM trên đàn trâu bò đợt I/2018 với số lượng 1120 con; tiêm phòng chó dại 182 con. Tiêm Cúm gia cầm 30 508 con.
 
[7] Đầu tư xây dựng tuyến kè cuối sông Túy Loan dài 450m: Kinh phí 4.000.000.000đ; Đầu tư xây dựng tuyến kè sông Túy Loan dài 905m: Kinh phí 9.000.000.000đ; Đầu tư nâng cấp trạm bơm Cẩm Toại: Kinh phí 340.000.000đ; Đầu tư nạo vét tuyến mương từ Đập Bến Phát ra sông An Tân: 160.000.000đ; Đầu tư nâng cấp Hồ Hóc Khế: 5.000.000.000đ; Xây dựng nhà tránh lũ tại Thạch Bồ: 2.800.000.000đ; Đầu tư nâng cấp Đình Làng Bồ Bản: 980.000.000đ; Đầu tư tuyến đường Cầu mùn đi Bồ Bản giai đoạn 2, 3: Kinh phí 10.000.000.000đ; Đầu tư tuyến mương nội đồng tại Cẩm Toại Trung từ Ngõ Soạn đến Cây xăng dài 584m: Kinh phí 672.000.000đ; Đầu tư tuyến mương nội đồng tại thôn túy Loan Tây 1 từ kênh N1B ra đồng giữa dài 700m: Kinh phí 962.000.000đ; Đầu tư tuyến mương chống ngập úng trong khu dân cư tại thôn túy Loan Tây 1-Túy Loan Tây 2: Kinh phí 720.000.000đ; Đầu tư nạo vét tuyến mương Cầu mùn: Kinh phí 80.000.000đ; Đầu tư xây dựng Trường mần non khu vực thôn Dương Lâm 2: 4.000.000.000đ; Tổ chức nạo vét 4840m mương nội đồng phục vụ cho sản xuất hè thu; Tập trung triển khai thi công 2,5km GTKX trên 8 thôn. Nhà chuông và đúc chuông 800 000 triệu đông
 
[8] Đối với bậc mầm non: Tỷ lệ trẻ đạt danh hiệu bé khỏe bé ngoan xuất sắc tiêu biểu là 316/850 cháu, đạt 37,2%; tỷ lệ trẻ đạt danh hiệu bé khỏe bé ngoan xuất sắc là 327/850 cháu, đạt 38,5%. Tỷ lệ bé khỏe bé ngoan là: 207/850 cháu, đạt 24,3%.
Ở bậc tiểu học: Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học là 1425/1456 học sinh, đạt 97,9%; Tỷ lệ học sinh được khen thưởng cuối năm: 511/1456 học sinh, đạt 35,1%; Tỷ lệ học sinh được khen về tiến bộ vượt bậc trong học tập, rèn luyện: 345/1456 học sinh, đạt 23,7%.
Ở bậc THCS: Tỷ lệ học sinh giỏi đạt: 29,6% (304/1028), tăng 4,1%; Tỷ lệ học sinh Khá đạt: 36,4% (374/1028), giảm 1,4%; Tỷ lệ học sinh trung bình: 32,1% (330/1028), giảm 0,2%; Tỷ lệ học sinh yếu, kém: 2% (20/1028), giảm 2,1%.
[9] Các trường hợp này gia đình cam kết cho đi học nghề
[10]Dự kiến cuối năm 02 trường TH Lâm Quang Thự và Mầm non 2 Hòa Phong đạt chuẩn Quốc gia.
[11]kết quả thực hiện có 163/160 chịđặt vòng tránh thai, đạt tỉ lệ 102% KH; cấy 7/7 ca; đình sản 4/4 ca.
[12]Trong đó quà của TW, Thành phố  hổ trợ 911,460 triệu đồng;  quà của huyện, xã và các đơn số tiền 546, 240 triệu đồng. 
[13]Nhóm 1: gồm 31 hộ, là những hộ không có nhu cầu hoặc chỉ có nhu cầu về thẻ BHYT; Nhóm 2: gồm 7 hộ, là những hộ đã được nhận hỗ trợ trước đây, có khả năng thoát nghèo; Nhóm 3: gồm 5 hộ, là những hộ có lao động tạo thu nhập đảm bảo, có con cái đủ điều kiện hỗ trợ cho cha mẹ; Nhóm 4: gồm 15 hộ là những có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không thể thoát nghèo nỗi. Đề nghị xin chuyển sang nhóm hộ nghèo không còn sức lao động; Nhóm 5: gồm 81 hộ, là những hộ cần giúp đỡ về sinh kế, học bổng, sửa nhà… để thoát nghèo năm 2018.
[14] Phối hợp Hội PN mở 01 lớp trồng rau cho 32 học viên. Sở NN-PTNT mở lớp chế biến ớt tại Bồ Bản  2
[15]Kết quả đến nay đã hướng dẫn vay vốn cho 18 hộ có nhu cầu; hỗ trợ xây nhà cho 02 hộ, kinh phí 70 triệu đồng; hỗ trợ xe đạp cho 05 hộ có nhu cầu, kinh phí 5 triệu đồng; 20 hộ được hỗ trợ sinh kế heo, gà với giá trị 11,4 triệu đồng; 04 suất học bổng, kinh phí 5 triệu đồng.
[16]Hội chử thập đỏ đã vận động 201,1 triệu đồng, giúp đỡ cho các đối tượng nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong và ngoài xã. Hội Người cao tuổi thực hiện tốt các chính sách cho người cao tuổi, quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi và tổ chức mừng thọ cho 224 cụ, kinh phí 61,2 triệu đồng. Hội TT&BVQTE tăng cường tuyên truyền Luật Trẻ em. Hội khuyến học tiếp tục làm tốt công tác khuyến học khuyến tài, chuẩn bị Đại hội hết nhiệm kỳ. Chi hội Da cam thực hiện tốt Đại hội hết nhiệm kỳ 2012-2017.
[17]Đạt giải nhì toàn đoàn.
[18]Chứng thực: 8055 hồ sơ; Hộ tịch: 1380 hồ sơ; Đất đai-nhà ở: 200 hồ sơ; Bảo trợ xã hội-Người có công: 150 hồ sơ; Hồ sơ thông thường: 250 hồ sơ.
[19]  Vụ đông xuân đạt B/q là 62,9 tạ/ha; vụ Hè thu đat 58 tạ/ha.
[[20]]Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 20/03/2018 của UBND xã

Tác giả bài viết: ltttrang

Nguồn tin: Văn phòng UBND xã Hòa Phong

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn