20:20 EST Thứ hai, 10/12/2018

TIN TỨC - SỰ KIỆN

NÔNG THÔN MỚI

Chỉ đạo điều hành

Trang nhất » Chỉ đạo điều hành » Báo cáo KTXH

Báo cáo tình hình KTXH-QPAN xã Hòa Phong 9 tháng đầu năm 2016

Thứ hai - 13/02/2017 21:24
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HÒA PHONG
 

Số:         /BC-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phú
 

            Hoà Phong, ngày  30  tháng  8  năm 2016
 
 
BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển  KT-XH, AN-QP  trong 9 tháng đầu năm 2016 và 1 số  nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2016
           
Thực hiện Công văn số 1229/UBND-VP của Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang ngày 24 tháng 8 năm 2016, về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội , QPAN;  trong 9 tháng đầu năm 2016 mặc dù  còn nhiều khó khăn song với nỗ lực, quyết tâm của tất cả các ban ngành  từ xã đến thôn và nhân dân trong xã, phong trào thi đua diễn ra đều khắp thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH, QP-AN đạt được những kết quả tốt, cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
- Tổng  giá trị sản xuất trong năm 2016 ước đạt 424 tỉ đồng, đạt 101 % NQ HĐND, tăng 14,8% so với năm 2015, trong đó:
+ Giá trị nông nghiệp là 64,5 tỷ đồng, đạt 99,8 % NQ HĐND,tăng 4,9 % so với năm 2015.
+ Giá trị tiểu thủ công nghiệp là 151,3 tỷ đồng, đạt 100,8 % NQ HĐND,tăng 16,3% so với năm 2015.
+ Giá trị thương mại dịch vụ là 207,2 tỷ đồng, đạt 101, % NQ HĐND, tăng 16.9% so với năm 2015.
- Tổng thu ngân sách ước đạt là 1.783,3/2.373 triệu, đạt 75% so với chỉ tiêu huyện giao.
- Tổng sản lượng lương thực đạt 5501 tấn. Trong đó: thóc 5201 tấn, màu 300 tấn.
- Trồng rừng  50 ha cả tập trung và phân tán.
- Giảm hộ nghèo là 150 hộ, đạt 100% chỉ tiêu
-  Tỉ lệ phụ nữ sinh con thứ 3 là 6,06 %, giảm 2,22 so với cùng kỳ.
- Giới thiệu giải quyết việc làm là 250 lao động.
- Xây mới và sữa chữa 154 nhà cho gia đình chính sách.
- Giao quân đạt 16/15 thanh niên, đạt 106% chỉ tiêu trên giao .
II. Kết quả trên các lĩnh vực
1.Trên lĩnh vực phát triển kinh tế
 Tổng diện tích sản xuất nông nghiệp 9 tháng là 1209/1215 ha [[1]], đạt 99,5% KH. Vụ Đông Xuân 2015-2016, diện tích bố trí giống trung ngắn ngày chiếm 39,6%,  năng suất lúa đạt 56,5 tạ/ha,. Vụ Hè Thu tuy nắng nóng kéo dài nhưng xã đã chỉ đạo quyết liệt tập trung giải phóng đất kịp thời , đảm bảo gieo sạ đúng thời vụ . Về cơ cấu giống bố trí giống trung ngắn ngày OM 4900 ,HT1 ha; thiên ưu ,HT 9, chiếm tỉ lệ 32,8 % ( 146/445 ha) , còn lại bố trí giống  N30 và Xi), năng suất lúa  hè thu 60,4 tạ/ha. Năng suất lúa bình quân cả năm 58,4 tạ/ha.
 Xây dựng thực nghiệm 4 ha giống HT 9, OM 4900  tại thôn Cẩm Toại Đông, năng suất 65 tạ/ha. Các loại cây màu, cây công nghiệp tiếp tục phát triển và giữ vững ổn định sản xuất.  Sản xuất hoa tại Gò Giảng, rau Túy Loan, nấm ở Cẩm Toại Tây, An Tân, Ớt Bồ Bản đầu ra ổn định, tạo thu nhập cao cho nhân dân trong dịp tết Nguyên đán 2016.
          Tuyên truyền công tác phòng chống dịch tai xanh trên đàn gia súc, gia cầm, triển khai tiêm thuốc trên đàn gia súc, gia cầm. ngành chăn nuôi[2] Tiếp tục phát triển ổn định. Thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ rừng, không để xảy ra cháy rừng trên địa bàn.
2 HTX NN, HTX rau Túy Loan từng bước phát triển theo mô hình chuyển đổi,  chỉ đạo SX nông nghiệp đảm bảo lịch thời vụ, theo dõi, phòng trừ sâu bệnh và hỗ trợ dịch vụ cho nhân dân. HTX rau tổ chức Đại hội chuyển đổi,  xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm trên thị trường, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả bước đầu.
     Tranh thủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về tiếp tục phát triển hoạt động doanh nghiệp, các công ty, cơ sở sản xuất tập trung phát triển và mở rộng sản xuất các ngành nghề, làng nghề truyền thống chủ yếu như: ngành sản xuất gạch, chế biến gỗ tạp, song mây, cơ khí, mô hình bánh tráng Túy Loan và 1 số ngành nghề khác. Phát triển mạnh các hoạt động thương mại, dịch vụ  tập trung tại khu phố chợ Túy Loan và rải rác trong các khu dân cư
          Tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm là 1.783,3/2.373 triệu, đạt 75% so huyện giao, đạt 72% so NQ, tăng 5 % so với cùng kỳ; Các khoản thu vận động là 541/537 triệu, đạt 99% so NQ[3]. Các nhiệm vụ chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được thực hiện đầy đủ và chu đáo, với tổng kinh phí 427,56 triệu đồng.
           Tổng chi ngân sách ước đạt 5,123 tỷ đồng, đạt 54,4 % dự toán huyện giao, tăng
 6% so với cùng kỳ.
2. Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội:
 Kết thúc năm học 2015-2016,  toàn xã có : 3177 em học sinh, tăng 01 em so với cùng kỳ năm trước. Xét hoàn thành chương trình tiểu học đạt 98,7%, xét công nhận tốt nghiệp THCS đạt 98,7%, tăng hơn năm trước 0,83 %,  tuy nhiên số học sinh bỏ học vẫn còn 04 em, học sinh tham gia các cuộc thi của Thành phố đạt 67 giải, huyện đạt 148 giải,  tăng so với năm học trước. Học sinh đổ vào đại học 66 em. Hội khuyến học trao 70 xuất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó từ quỷ học bổng Đặng Vĩnh.
          Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Tổ chức tốt truyền thông dân số 2 đợt [4]. Tỉ lệ phụ nữ sinh con thứ 3+ trong 9 tháng đầu năm 2016:  6,06 % giảm  2,22 % so với cùng kỳ. Vận động nhân dân tham gia BHYT tự nguyện đạt 92,5%. Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2016 được thực hiện thường xuyên[5], triển khai ra quân tháng hành động VSATTP.
Thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Triển khai xây dựng và sửa chữa 154 nhà chính sách  và  xây dựng 4/7 nhà chống bão[6], lũ cho hộ nghèo. Triển khai chính sách giảm nghèo năm 2016, phối hợp với Sở LĐTBXH hoàn thành dữ liệu điều tra thông tin đa chiều hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016-2020. Tổ chức toạ đàm cho 150 hộ nghèo để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hộ nghèo có hướng giúp đỡ vươn lên thoát nghèo. Giải quyết việc làm cho 250/250, đạt 100% so NQ.
 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/2016,  Tết cổ truyền của dân tộc và bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao được diễn ra sổi nổi: Lễ hội đình làng Túy Loan, Bồ Bản, thi đấu bóng chuyền, cờ tướng, cờ vua đầu xuân...
3. Thực hiện năm văn hóa văn minh đô thị
Tiếp tục triển khai thực hiện Năm văn hóa, văn minh đô thị năm 2016 gắn với đảm bảo trật tự, mỹ quan, môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp. Các cơ quan, đơn vị thực hiện một việc làm ý nghĩa hưởng ứng năm văn hóa, văn minh đô thị năm 2016.  Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức văn hóa, văn minh đô thị, lắp đặt 40 tấm panô, băng rôn và tuyên truyền lưu động trên địa bàn xã. Đẩy mạnh tuyên truyền các thôn và xây dựng chuyên mục tuyên truyền trên website và đài truyền thanh xã. Hỗ trợ cho mối thôn 10 pano tuyên truyền. Tổ chức ra quân 58 đợt kiểm tra xử lý lập lại trật tự vỉa hè, giữ gìn mỹ quan đô thị tại các tuyến đường và chợ Túy Loan, kiểm tra, xử lý quảng cáo rao vặt sai quy định, không để xảy ra trường hợp xin ăn biến tướng trên địa bàn[7]. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình đám tang không rãi vàng mã trên đường đưa tang.,
4. Trên lĩnh vực  xây dựng nông thôn mới, NTM kiểu mẫu:
UBND xã tham mưu BCĐ Nông thôn mới tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch nâng chuẩn 19 tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới và kế hoạch xây dựng 2 thôn kiểu mẫu NTM (Nam Thành, Cẩm Toại Đông)
          Tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp xây dựng 2 thôn điểm về thôn nông thôn mới kiễu mẫu (Nam Thành, Cẩm Toại Đông), phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành phụ trách từng tiêu chí có xây dựng kế hoạch và tiến độ triển khai. Tổ chức họp dân để rà soát thực trạng 9 tiêu chí thôn kiểu mẫu, định hướng các nội dung cần đầu tư xây dựng. Tổ chức lễ phát động xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu. Gửi các nội dung về 9 tiêu chí thôn kiểu mẫu đến từng hộ dân.
           Nam Thành: Xây dựng phòng đọc sách, khu vui chơi thể thao, tường rào nhà văn hóa, 20 pa nô tuyên truyền trực quan, triển khai xây dựng 400 m đường GTKX và một số tuyến đường để bắt điện chiếu sáng, xây dựng đoạn đường an toàn văn minh hằng tuần ra quân VSMT và quản lý.
Cẩm Toại Đông: Vận động nhân dân làm mặt bằng thi công 680 m đường giao thông kiệt xóm ,   triển khai vận động nhân dân thu kinh phí đối ứng chuẩn bị thi công 3 tuyến điện chiếu sáng, tập huấn cải tạo vườn hộ, lắp đạt 20pa nô tuyên truyền.
Hiện nay 2 thôn đang tập trung thi công  triển khi xây dựng điện chiếu sáng, phân loại rác thải, trồng hoa và cây trên các tuyến đường Quốc lộ 14 b, đường ADB 5, xây dựng mô hình phòng chống tội phạm.
Đồng thời nâng cao chất lượng 19 tiêu chí, đẩy mạnh phát triển, nhân rộng các mô hình kinh tế. Tiếp tục kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo trường đạt chuẩn, xây dựng 4 phòng chức năng, nhà ăn, tường rào tại trường Lâm Quang Thự, xây dựng cơ sở mới trường Mầm Non[8], cùng cấp trên khảo sát nâng cấp trường An Phước. Rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất các nhà văn hóa thôn hỗ trợ một số trang thiết bị, nâng chất lượng hoạt động. Xây dựng công viên vườn dạo tại khu đất nhà họp thôn Túy Loan Đông 1 với tổng kinh phí 200 triệu đồng (trong đó: Huyện 140 triệu, xã đối ứng: 60 triệu). Hoàn thành XD 3,4km đường giao thông kiệt xóm, tiếp tục triển khai xây dựng 1,3 Km đường GTKX (Ưu tiên hai thôn XD NTM kiểu mẫu) và 1,9 Km đường giao thông  nội đồng[9], phối hợp với huyện vận động nhân dân triển khai xây dựng các tuyến đường liên thôn[10].
5. Lĩnh vực cải cách hành chính
Tập trung thực thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016,  cũng cố kiện toàn nhân sự , phát huy hiệu quả trang thiết bị tại  Bộ phận một cửa điên tử,  trong 9 tháng qua đã tiếp nhận  10.642 hồ , trong đó lĩnh vực chứng thực 10 036 hồ sơ; lĩnh vực hộ tịch 503 hồ sơ; Lĩnh vực TBXH là 103 hồ sơ. Triển khai thực hiện 9 thủ tục hành chính “ 3 hơn”,Tỉ lệ hồ sơ trả  10.631 hồ sơ  đạt 99,89 %, trong đó trả sớm hẹn 9387 hồ sơ đạt tỉ lệ 88, 23%, trả đúng hẹ 1244 hồ sơ đạt tỉ lệ 11,7 %. Tăng cường giám sát thực hiện Chỉ thị 29 –CT/TU của BTV thành ủy về “5 xây, 3 chống”.
Thực hiện tiếp công dân định kỳ giải quyết đơn thư đúng quy định, trong 9 tháng qua  đã tiếp 68 lượt , trong đó lãnh đạo tiếp 25 lượt; cán bộ tiếp 43 lượt công dân .Tiếp nhận 15 đơn thư kiến nghị, trong đó 5 đơn không thuộc thẩm quyền, xã lập tờ trình chuyển cấp trên; còn lại 10 đơn đã tập trung, xác minh giải quyết hoà giải thành 9 đơn.
Triển khai kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân , chủ yếu  Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HDND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và Luật tổ chức chính quyền địa phương. Tăng cường công tác hòa giải cơ sở, thực hiện tốt công tác hộ tịch, chứng thực; hoàn thành rà soát văn bản QPPL của HĐND và UBND trên địa bàn xã.
6. Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai và Tài nguyên môi trường
 UBND đã chỉ đạo kiên quyết và thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, xây dựng và tài nguyên, môi trường.Tổ chức  họp với các Tộc họ  trên địa bàn xã thông báo về công tác quản lý đất nghỉã địa tại Trảng Bà Đài và Thổ Làng;Tiến hành kiểm tra, xử lý dứt điểm 3 trường hợp xây dựng  nghĩa địa  trái phép tại Thổ Làng và xây dựng 2 lều quán trái phép[[11]].
 Đề nghị giải quyết hồ sơ 30/QH  là 145 hồ sơ đất đai [[12]]; Xử lý cấp giấy phép xây dựng cho 24 trường hợp. Hồ sơ 773 đã giải quyết cấp giấy chứng nhận  là 51 /52 hồ sơ.
- Tiếp nhận 20/22 hồ sơ xin cấp đất xây dựng nhà ở sau 01/7/2004 theo Công văn của thành phố chỉ đạo thực hiện.
7.  Trên lĩnh vực Quốc phòng, an ninh
Tổ chức giao quân năm 2016 đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng (16/15 thanh niên, đạt 106%). Kết nạp 43 LLDQ, tham gia huấn luyện lực lượng dân quân năm thứ nhất 41/43 đ/c. Hoàn thành công tác huấn luyện năm 2016 cho LLDQ[13]. Đăng ký TN tuổi 17là  85/85 TN. Tham mưu triển khai, tiếp nhận và xét hồ sơ 49 của Chính phủ cho đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến[14].
           Thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra, Trong  9 tháng tình hình ANTT đã xảy ra 29 vụ với 66 đối tượng. Củng cố Đội dân phòng cơ động và 15 Tổ DP ở thôn, được thành phố trang bị 3 xe máy phục vụ công tác tuần tra theo quyết định 8394. Tham mưu UBND xã tổ chức tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn cho lực lượng nòng cốt ở cơ sở. Đặc biệt lực lượng công an, dân phòng, dân quân được UBND thành phố, Công an thành phố, UBND huyện khen thưởng đột xuất trong việc bắt đối tượng buôn bán ma túy vào ngày 29/5/2016.
          8. Hoạt động chính quyền
          -  Tổ chức thành công  cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn xã đúng luật,  Tổ chức kỳ họp lần thứ nhất HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021 bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND xã.
          - UBND triển khai thực hiện tốt nghị quyết BCH Đảng bộ đề ra , Các chỉ tiêu huyện giao về  phát triển KT-XH,QPAN và chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2016. Thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm đăng ký huyện đến nay cơ bản hoàn thành[15]  và nhiệm vụ chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XII[16].
- Tiếp tục  triển khai  thực hiện  có hiệu quả  năm văn hóa văn minh đô thị 2016, nâng cao chất lượng 19 tiêu chí NTM, xây dựng 2 thôn NTM kiểu mẫu. Chỉ đạo, điều hành công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, công tác sản xuất vụ đông xuân, công tác thu ngân sách.
- Chỉ đạo các hoạt động giáo dục, y tế, dân số, GD&TE; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với các đối tượng, các biện pháp giảm nghèo đạt chỉ tiêu cấp trên giao, tổ chức gặp các hiệu trưởng, hiệu phó các trường thực hiện nhiệm vụ luân chuyển trong năm học mới 2016-2017, tiếp tục thực hiện tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.
- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tổ chức tập huấn cho CBCC về thực hiện ISO trong công tác quản lý hành chính. Giải quyết kịp thời hồ sơ, đơn thư khiếu nại tố cáo cho công dân[17].
          -. Tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2016-2021. Hội NCT hội nghị bầu các chức danh chủ tịch, PCT hội nhiệm kỳ 2012-2017.
          - Chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, đất đai, tài nguyên và môi trường. Tập trung thực hiện công tác cấp GCNQSD đất sản xuất cho nhân dân Nam Thành; giải quyết dứt điểm hồ sơ cấp đất theo NQ30.
- Chỉ đạo việc thực hiện  Chỉ thị 29-CT/TU  của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu.
- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác Quốc phòng quân sự địa phương, Tăng cường các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, các hoạt động tuần tra đêm theo Quyết định 8394/QĐ-UBND của UBND thành phố, triển khai ra quân thực hiện năm văn hóa văn minh đô thị, các đợt tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự ATXHvà bảo vệ tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
III. Đánh giá chung
Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm, xã đã tranh thủ sự lãnh đạo, giúp đỡ của cấp trên, đặc biệt sự lãnh đạo trực tiếp của BTV Đảng ủy, sự giám sát của HĐND, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận, các Hội đoàn thể từ xã đến thôn, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhất định nhưng xã đã giành được nhiều kết quả, chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và kỉ niệm các ngày lễ lớn ;  Sản xuất nông nghiệp, ngành nghề TTCN, TM-DV tiếp tục phát triển; Chương trình NTM tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng , xây dựng thôn kiểu mẫu; các hoạt động văn hoá xã hội có nhiều chuyển biến, đặc biệt, trong thực hiện Chỉ thị 43 của thành ủy đạt nhiều kết quả; công tác giáo dục, công tác chăm lo sức khoẻ cho nhân dân cũng được chú trọng; công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm hộ nghèo được đặc biệt quan tâm; công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; tình hình ANCT-TTATXH luôn được giữ vững.
Tuy nhiên trong quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện, xã vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian đến, đó là:
         1. Trong phát triển kinh tế, chỉ đạo SX việc chuyển đổi giống trung ngắn ngày chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra (NQ: 40-45% diện tích). Các mô hình kinh tế phát triển thiếu bền vững. Thực hiện xây dựng thôn NTM kiểu mẫu và thực hiện nhiệm vụ đột phá trong thực hiện năm văn hóa văn minh đô thị 2016 tiến độ còn chậm[18].
2. Trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác kiểm tra giám sát từ xã đến thôn đôi lúc chưa thường xuyên, cán bộ phân công đứng điểm theo dõi đôi lúc chưa bám sát công trình. Một số Ban phát triển thôn hoạt động còn hạn chế.
3. Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế: xây dựng trái phép còn xảy ra, xử lý chưa dứt điểm, công tác VSMT, thu gôm rác thải chưa đảm bảo. Công tác thu ngân sách còn chậm. Hoạt động một số ban nhân thôn chưa đều, chưa phát huy vai trò của BND thôn, tỷ lệ vận động nhân dân tham gia họp còn thấp.
4.Vai trò tham mưu các ngành còn chậm trong xây dựng kế hoạch nâng chuẩn 19 tiêu chí NTM, chưa đề ra mô hình và giải pháp mới, nhất là Trong công tác CCHC  việc xử lý các văn bản thiếu kịp thời.
5. Công tác bảo vệ môi trường  tuy đạt được những kết quả tích cực, nhưng phong trào ngày Chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp chưa đi vào nề nếp. Ý thức bảo vệ môi trường trong một bộ phận nhân dân còn hạn chế.
6. Công tác phối hợp giữa Mặt trận, các đoàn thể với UBND xã ở từng nơi từng lúc thiếu đồng bộ, nhất là trong thực hiện các tiêu chí NTM.
7. Công tác tham gia huấn luyện LLDQ kết quả đạt chưa cao, quân số tham gia huấn luyện ở một số thôn chưa đảm bảo chỉ tiêu. Công tác tuần tra đôi lúc chưa được thường xuyên.
IV. Một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016
1.Tập trung chỉ đạo giải phóng đất để sản xuất vụ Đông xuân 2016-2017, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và con vật nuôi, tiếp tục vận động nhân dân thực hiện dồn điền đổi thửa hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, Tiếp tục Phát triển các mô hình kinh tế và  củng cố, phát triển các HTX chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 .
2.Tiến hành tổng kết nông nghiệp năm 2016, chuẩn bị mọi điều kiện phục vục cho sản xuất vụ Đông Xuân 2016- 2017 và kế hoạch sản xuất rau màu vụ đông. Đẩy mạnh công tác chuyển giao các tiến bộ KHKT vào sản xuất phục vụ chuyển dịch cây trồng và con vật nuôi. Tăng cường chăm sóc cây con và tiếp tục trồng mới từ 30 đến 40 ha rừng kể cả rừng tập trung và phân tán trong mùa mưa.
Tập trung hoàn thành 3 nhiệm vụ trọng tâm xã đăng ký với huyện năm 2016 hoàn thành trong tháng 9/2016.
3.Kiện toàn các đội xung kích, phân công trách nhiệm, Có kế hoạch tổ chức diễn tập PCTT nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra.
4. Đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách, thực hiện có hiệu quả công tác thu nợ đọng thuế, phấn đấu đến cuối năm tăng thu ngân sách 5-10% so với dự toán huyện giao 2016 hoàn thành trước 30/11/2016.
5. Tập trung thực hiện đảm bảo tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản năm 2016 về đường giao thông, điện chiếu sáng, sửa chữa nhà chính sách, bia chiến tích Côn Đai… hoàn thành trước mùa mưa. Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện và nâng cao  chất lượng 19 tiêu chí nông thôn mới và hoàn thành việc xây dựng  các  hạng mục 2 thôn kiểu mẫu NTM tại Cẩm Toại Đông và Nam Thành.
6. Tập trung thực hiện có hiệu quả Năm văn hóa, văn minh đô thị; Thực hiện tốt công tác giáo dục năm học mới 2016 - 2017. Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Tiếp tục vận động nhân dân  thu kinh phí đóng góp xây dựng bia chiến tích Cồn Đai.
7. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, Thường xuyên Kiểm tra xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng trái phép trong khu quy hoạch đã công bố; giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn tại về đất đai, nhất là giao đất nông nghiệp tại Nam Thành, đất  theo NQ 30/Quốc hội .
8. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý tốt quân dự bị và Chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho công tác giao quân năm 2017. Duy trì hoạt động tiểu đội dân quân thường trực , có kế hoạch chuẩn bị lực lượng sẵn sàng tham gia ứng cứu PCLB, phòng chống thiên tai, bảo vệ tài sản nhân dân.
           Tăng cường  công tác phối hợp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Đẩy mạnh tuần tra theo quyết định 8394 chống trộm đêm, Đẩy mạnh các biện pháp trấn áp loại tội phạm cướp giật, trộm đêm, đẩy lùi các TNXH, xử lý các tụ điểm cờ bạc; đảm bảo trật tự ATGT và PCCC và  an ninh chính trị trên địa bàn xã.
          9. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về 5 xây, 3 chống; nâng cao đạo đức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, kiên quyết xử lý cán bộ thiếu trách nhiệm và sai phạm, tham nhung, lãng phí. Triển khai rà soát, thực hiện tinh giảm biên chế theo Đề án tinh giảm biên chế giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết 133 của HĐND thành phố về sắp xếp, nâng cao chất lượng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố. Làm tốt thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, công tác thanh niên và công tác thi đua khen thưởng.
Thường xuyên quan tâm công tác tiếp dân, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm túc Luật phòng chống tham nhũng. Làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật trong nhân dân; hòa giải ở cơ sở.
          10. Phối hợp Mặt trận và các đoàn thể vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện Năm văn hóa, văn minh đô thị, chương trình an sinh - xã hội, trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN năm 2016.      
Trong 9 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thử thách, Nhân dân và cán bộ trong xã  đã  nổ lực thực hiện đạt được một số kết quả nhất định; song nhiệm vụ còn lại của  3 tháng cuối năm 2016 hết sức nặng nề. Vì vậy, đề nghị MTTQVN xã và các hội đoàn thể tăng cường công tác phối hợp với chính quyền, các cơ quan ban ngành từ xã đến thôn, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2016./.
 
Nơi nhân:
- UBND huyện;
- BTV Đảng ủy;
- Các ban ngành xã;
- Lưu: VT, VP.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
 
Nguyễn Thị Vân
 


[1 Tổng diện tích giao trồng: 1209/1215 ha, đạt 99,5%. Cây lúa: 890ha, đạt 100%KH; cây màu: 83 ha, đạt 97,6%KH; cây công nghiệp: 88 ha, đạt 98%KH; Cây thực phẩm: 148 ha, đạt  98,6%KH.
 
[2] Đàn trâu: 195/200 con, đạt 97,5%; Đàn bò: 950/1000 con, đạt 95%; Đàn heo: 10000/12000 con, đạt 83,3%; Đàn gia cầm: 135.000/150.000 con, đạt 90%; Cá nước ngọt: 185.000/200.000 con, đạt 92,5%.
[3] Thu thuế môn bài: 221/ 226 triệu, đạt 98%; Thuế GTGT: 824/1.200 triệu, đạt 69%; Thuế thu nhập cá nhân: 421,685/560 triệu, đạt 75%; Lệ phí trư­ớc bạ: 56.482 triệu, đạt 63%; Thuế tiêu thụ đặc biệt: 25,250 triệu,  đạt 65%; Phí, lệ phí: 31/30 triệu, đạt 103%; Thuế phi nông nghiệp: 114 triệu/128 triệu, đạt 89%; Thu khác ngân sách:  76/80 triệu đạt 95%.
  Quỹ đền ơn: 55,3/40triệu, đạt 111% so NQ; Quỹ CSTE: 24/20 triệu, đạt 122%; Quỹ vì người nghèo: 82/95triệu đạt 86%; Quỹ chăm sóc người cao tuổi: 34,7/32 triệu  đạt 108%; Quỹ QP-AN: 197,5/200 triệu   đạt 99%; Phòng chống thiên tai: 75/64 triệu, đạt 118%; Xây dựng Bia chiến tích: 67,4/80 triệu, đạt 84%.
[4] Vòng tránh thai: 148/148 chị đặt , đạt tỉ lệ 100%;  thuốc tiêm: 14/16; thuốc cấy: 8/7, đạt 114%; đình sản 2/3 ca đạt 66,6%..
[5] 01 hộ kinh doanh bán thịt heo không rõ nguồn gốc, thu được 19 kg đưa đi tiêu hủy.
[6] Có 3 nhà không thực hiện do gia đình quá khó khăn không đủ điều kiện để làm đã báo cáo huyện.
[7] Lập biên bản vi phạm 16 trường hợp về ATGT. Xóa 54 quảng cáo, tờ rơi, rao vặt sai quy định.
[8] Với kinh phí xây dựng: Trường Mầm Non: 7 tỷ đồng , Trường Lâm Quang Thự: 2tỷ240 triệu đồng.
[9] Do nằm trong vùng quy hoạch Cẩm Toại Tây và Túy Loan Tây 2 không thực hiện nên dự kiến sẽ điều chuyển cho thôn Bồ Bản 2 và Dương Lâm 2.
[10] Tuyến Gò Đá, kho dự trử K22 – Túy Loan Tây 1, 2 (QL 14G) và Tuyến  QL 14 B củ - Dương Lâm 2. 
            [[11]]:  Lập biên bản xây dựng 3 nghĩa địa trái phép tại Thổ Làng ;đối với hộ ông Lê Quang Trung - Túy Loan Tây 2, chủ đã chấp hành tháo dỡ; đối với hộ ông Nguyễn Hòa - phương Khuê Trung chủ  không chấp hành, tổ công tác  xã đã xử lý tháo dỡ; đối với hộ ông Hung - ở Đà Nẵng chủ đầu tư không có mặt tại hiện trường, tổ công tác xã đã xử lý tháo dỡ dứt điểm; Xử lý XD lều quán tại Thôn Tuý Loan Tây 1( Ông Phạm Phương); Xử lý XD lều quán trái phép tại Cẩm Toại Tây(NgôVăn Sơn).
                [[12]]: Hồ sơ theo Nghị quyết 30/QH 61/145( Hồ sơ sau 1/7/2004 là 22 hồ sơ; Hồ sơ đề nghị giao đất 27 hồ sơ; Hồ sơ không đủ điều kiện 35 hồ sơ);  hồ sơ Quốc lộ 14G là 35hồ sơ; Hồ sơ quốc lộ 14G cầm chu hương là 66 hồ sơ ; Hồ sơ Quốc lộ 14B củ 46 hồ só.
[13] LLDQ năm 2, 3, 4: 60/69 đ/c, đạt 87%; LLDQ binh chủng: 5/6, LLDQ cơ động huyện: 16/19.
[14] Xét 166 hồ sơ, gửi về huyện 90 hồ sơ.
[15] 1. Xây dựng cánh đồng khảo nghiệm giống trung ngắn ngày 4 ha tại Cẩm Toại Đông, 2. Xây dựng bia chiến tích trận đánh Cồn Đai – Cẩm Toại Đông, 3. Xây dựng 110 m đường giao thông kiệt xóm vào nghĩa trang Gò Gia.
[16] Xây dựng vườn dạo tại khu vực Miếu Ông ích Đường – Túy Loan Đông 1.
[17] Tiếp nhận 11 đơn thư kiến nghị, đã giải quyết 07 đơn, 4 đơn thuộc thẩm quyền cấp trên giải quyết. Tiếp nhận  5.549 hồ sơ các loại, tổng trả là 5.541 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ được trả sớm và đúng hẹn là 99,8%.
[18] Xây dựng bồn hoa tuyến đường QL 14 b củ (Chợ Túy Loan – Túy Loan Đông 2)

Tác giả bài viết: VP UBND

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn