01:27 EST Thứ tư, 12/12/2018

TIN TỨC - SỰ KIỆN

NÔNG THÔN MỚI

Chỉ đạo điều hành

Trang nhất » Chỉ đạo điều hành » Báo cáo KTXH

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm 2017 của UBND xã Hòa Phong

Thứ ba - 01/08/2017 03:02
BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN
6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
                                                    
          Năm 2017 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020. Ngay từ đầu năm, UBND xã đã lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành, đơn vị, 15 thôn tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/ĐU ngày 21/12/2016 của Đảng ủy, Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 27/12/2016 của HĐND xã về nhiệm vụ năm 2017, Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2017    của UBND xã về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, QPAN năm 2017, chú trọng thực hiện chủ đề năm 2017 “Năm nông nghiệp, kỷ luật kỷ cương và Thành phố 4 an”, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện.
          Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song với quyết tâm cao của cán bộ và nhân dân toàn xã, tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN trong 6 tháng qua đạt được những kết quả cụ thể sau:
          I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
1. Tổng giá trị sản xuất ước đạt là 283/489 tỷ đồng, đạt 57,8 % so NQ HĐND, tăng 15,0 % so với cùng kỳ, trong đó:
- Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản là 39/68,4 tỷ đồng, đạt 57 % NQ HĐND, tăng 5,4 % so với cùng kỳ năm trước.
- Giá trị sản xuất TTCN là 113/177,5 tỷ đồng, đạt 63,7 % NQ HĐND, tăng 16,3 % so với cùng kỳ năm trước.
          - Giá trị TM-DV là 131/243 tỷ đồng, đạt 54 % NQ HĐND, tăng 16,9 % so với cùng kỳ năm trước.
2. Tổng thu ngân sách xã ước đạt 1.669 /2.825 triệu, đạt 59% so với chỉ tiêu Huyện giao, đạt 56% so NQ HĐND xã.
          3. Đã giới thiệu tạo việc làm cho 150/250 lao động, đạt 60% KH.
4. Tỉ lệ sinh con thứ 3+ là 6%, tăng 0,3% so với cùng kỳ.
5. Giao quân đạt 103% chỉ tiêu.
6. Ước giảm 84/125 hộ nghèo đạt 67,2% Nghị quyết.
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN CÁC LĨNH VỰC
1. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế
a) Về phát triển nông-lâm-thủy sản
- Tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp, triển khai các biện pháp thực hiện chủ đề năm Nông nghiệp, chú trọng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. 06 tháng đầu năm 2017, tổng diện tích sản xuất nông nghiệp là 1151/1212 ha [[1]], đạt 94,6% KH; diện tích bố trí giống trung ngắn ngày là 631ha, đạt 71 %[[2]]. Năng suất lúa  Đông Xuân đạt bình quân 62,9 tạ/ha, tăng 6,4 tạ/ha so với vụ Đông Xuân năm trước.
- Triển khai ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, với 68ha lúa sản xuất hữu cơ [[3]], năng suất bình quân vụ Đông Xuân đạt 68-70 tạ/ha; Thành lập Tổ hợp tác sản xuất Ớt Bồ Bản, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap với diện tích 2ha. Thực hiện xây dựng cánh giống diện tích 10ha trên 02 HTX NN. Tiếp tục phát triển và giữ vững ổn định sản xuất hoa tại Gò Giảng, rau Túy Loan, nấm ở Cẩm Toại Tây, An Tân, Ớt Bồ Bản với đầu ra ổn định, tạo thu nhập cao cho nhân dân.
- Thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ rừng; khai thác 1,5 ha rừng tập trung; trong 6 tháng qua xảy ra 03 vụ cháy rừng nhỏ, UBND xã đã huy động lực lượng dập tắt kịp thời không để cháy lan trên địa bàn xã.
          - Số lượng đàn gia súc gia cầm giảm, nhất là đàn heo[[4]]; công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai kịp thời. Nuôi trồng thủy sản duy trì và tiếp tục phát triển ổn định trên 03 thôn vùng Tây, phối hợp hỗ trợ cá giống cho các hộ nuôi cá Nam Thành, Khương Mỹ.
- Hai HTX NN, HTX rau Túy Loan từng bước phát triển sau khi chuyển đổi theo Luật HTX. Các HTX NN tham mưu, điều hành sản xuất nông nghiệp đảm bảo lịch thời vụ, theo dõi, phòng trừ sâu bệnh kịp thời và hỗ trợ dịch vụ cho nhân dân. HTX rau có nhiều nổ lực lớn trong sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm trên thị trường và liên kết các đơn vị tiêu thụ sản phẩm khá ổn định.
b) Về phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp- thương mại dịch vụ
Tranh thủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về tiếp tục phát triển hoạt động doanh nghiệp, các công ty, cơ sở sản xuất tập trung phát triển và mở rộng sản xuất các ngành nghề, làng nghề truyền thống chủ yếu như: ngành sản xuất gạch, chế biến gỗ tạp, song mây, cơ khí, mô hình bánh tráng Túy Loan và một số ngành nghề khác. Phát triển mạnh các hoạt động thương mại, dịch vụ  tập trung tại khu phố chợ Túy Loan và rải rác trong các khu dân cư. Khảo sát ý kiến, nhu cầu nhân dân, bước đầu triển khai thực hiện quản lý ATTP khu ẩm thực chợ Túy Loan.
c) Về công tác thu chi ngân sách
     Tổng thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm xã ước đạt 1.669 /2.825 triệu đồng, đạt 59% so với chỉ tiêu Huyện giao, đạt 56% so NQ HĐND xã, tăng 9,5 % so với cùng kỳ, các khoản thu vận động là 308,5/247 triệu, đạt 118% so NQ[[5]]. Tổng chi ngân sách ước đạt 5,8 tỷ đồng, đạt 52% so với dự toán huyện giao, tăng 13% so với cùng kỳ 2016. Tập trung quản lý, điều hành chi ngân sách hiệu quả, phục vụ các nhiệm vụ chính trị địa phương; triển khai quyết liệt các biện pháp thu nợ đọng thuế; điều chỉnh thu thuế phi nông nghiệp.
          d) Về công tác xây dựng cơ bản
Tranh thủ nguồn vốn đầu tư của cấp trên, phát huy nội lực của xã và vận động nhân dân tham gia đóng góp kinh phí, bàn giao mặt bằng triển khai các công trình XDCB phục vụ xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, gồm:  đổ đất mở rộng diện tích, xây dựng tường rào, 02 phòng bộ môn tại THCS Trần Quốc Tuấn trị giá 4,2 tỷ đồng; xây dựng trường Mầm non Hòa Phong 2 giai đoạn 2 với 4,9 tỷ đồng; làm sân bê tông và áp gạch men 02 phòng học tại cụm lớp mẫu giáo Cẩm Toại Tây; bê tông sân trường Tiểu học Lâm Quang Thự; xây dựng tường rào mầm non Hòa Phong. Bê tông hóa tuyến mương tưới tại Đồng Quang (Thôn Cẩm Toại Đông) dài 660m. Xây dựng 5500m2 nhà lưới tại vùng hoa Gò Giản và vùng rau Túy Loan. Tổ chức xây dựng 1200m đường GTKX[[6]]. Bắt  điện chiếu sáng tại thôn Nam Thành 1500m; thôn Thạch Bồ 600m[[7]]. Nạo vét 2,3km kênh mương phục vụ cho sản xuất vụ Hè Thu. 
e) Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai và tài nguyên môi trường
- Tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng theo Chỉ thị số 17-CT/HU của Huyện ủy, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện trên 15 thôn; phát hiện, lập hồ sơ cưỡng chế và thực hiện tháo dỡ  02 nhà xây dựng trái phép tại thôn Cẩm Toại Tây và 01 nhà cơi nới trái phép tại Bồ Bản 2. Hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết Nông thôn mới xã giai đoạn 2016-2020 và cấp trên phê duyệt mở rộng 3932 m2 tại trường Tiểu học An Phước.
 - Phối hợp với BND thôn Bồ Bản 1 cắm mốc phóng tuyến mở đường giao thông kiệt xóm phía sau khu dân cư Bồ Bản 1. Lập danh sách đăng ký thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất có 65 hộ đăng ký đã tổng hợp gửi về huyện.
- Tổ chức ra quân 6  đợt dọn vệ sinh môi trường, kiểm tra việc thu gom rác thải của xí nghiệp môi trường và xử lý các điểm nóng về môi trường.
g) Trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, NTM kiểu mẫu
- Thực hiện chủ đề của xã về tăng cường xây dựng nông thôn mới, tiếp tục chỉ đạo các ban ngành, đơn vị, 15 thôn duy trì nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đã đạt, rà soát đánh giá thực trạng 19 tiêu chí nông thôn mới theo bộ tiêu chí Nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2017-2020, xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị triển khai nâng chuẩn 19 tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới. Lập hồ sơ đề nghị Cấp trên xét công nhận lại xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 (theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế).
          - Chỉ đạo xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá xây dựng thôn Nông thôn mới kiểu mẫu ở thôn Cẩm Toại Đông và Nam Thành, đã hoàn thành 7/9 tiêu chí[[8]], phấn đấu hoàn thành về đích trong năm 2017 và tiếp tục đăng ký xây dựng mới 02 thôn Bồ Bản 1, Bồ Bản 2.
          2. Trên lĩnh vực Văn hóa-xã hội
a) Giáo dục
Kết thúc năm học 2016-2017, toàn xã có 3250 em học sinh, tăng 73 em so với năm học trước. Chất lượng giáo dục không ngừng cải thiện[[9]]; xét tốt nghiệp THCS đạt 99,1%, tăng 0,4% so với năm học trước. Học sinh tham gia các cuộc thi của Thành phố, Huyện đạt 349 giải, tăng 134 giải so với năm trước[[10]], có 13 học sinh nghỉ học vì lý do học lực yếu, lưu ban nhiều năm, không có học sinh nghỉ học vì lý do kinh tế khó khăn. Triển khai đăng ký và nhân rộng mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp thôn, xã.
b) Y tế, dân số-kế hoạch hóa gia đình, An toàn thực phẩm
Tiếp tục duy trì  và nâng cao chất lượng chuẩn Xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011-2020. Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân,  với 12 000 lượt người. Số người dân tham gia các hình thức BHYT trên địa bàn xã hiện nay là 92,2%. Công tác kiểm tra giám sát phòng trừ dịch bệnh được duy trì đồng bộ từ xã đến thôn. Trong 6 tháng xảy ra 35 ca sốt xuất huyết, 03 ổ dịch[[11]], UBND xã đã chỉ đạo phun thuốc dập dịch kịp thời. Hoàn thành chiến dịch truyền thông dân số lồng ghép kế hoạch hóa gia đình  đợt 1 năm 2017. Tổng các biện pháp tránh thai là 597 đạt 90,4 % KH[[12]], có 6 ca sinh con thứ 3+ chiếm tỉ lệ 6 % tăng 0,3 % so với cùng kỳ.
Kiện toàn BCĐ liên ngành VSATTP của xã . Thành lập Tổ tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về ATTP ở xã và Tổ giám sát ở 15 thôn. Khảo sát, điều tra quản lý các cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn [[13]].
Tổ chức kiểm tra định kỳ 09 đợt đối với 75 cơ sở [[14]]; xử lý 06 cơ sở vi phạm vì hàng hóa quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc với hình thức tiêu hủy tại chỗ; nhắc nhở 14 cơ sở Giấy khám sức khỏe. Xử phạt 01 dịch vụ ăn uống không có giấy khám sức khỏe, hình thức phạt tiền 750.000đ. Phối hợp Đoàn liên ngành của Huyện kiểm tra 05 đợt. Không có ngộ độc thực phẩm xảy ra.
          c) Lao động thương binh xã hội, xóa đói giảm nghèo, gia đình-trẻ em
Tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, thực hiện chi trả kịp thời chế độ hàng tháng cho gia đình chính sách, bảo trợ xã hội. Tổng số quà các cơ quan, đơn vị tặng quà trong dịp tết 1.155.300 đồng[[15]] cho hơn 1520 đối tượng chính sách và cấp 18450 kg gạo cấp cho 1.235 hộ nghèo. Tập trung triển khai xây dựng mới và sữa chữa 139 nhà gia đình chính sách (16 xây mới, 123 sữa chữa) với kinh phí 3,42 tỷ đồng, đến nay đã hoàn thành 137 nhà. Vận động hỗ trợ xây mới 01 nhà chính sách 70 triệu đồng; nhận phụng dưỡng mẹ VNAH Phan Thị Tham số tiền 500.000 đồng/ tháng. Hướng dẫn lập hồ sơ và xét duyệt đề nghị 84 đối tượng được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng.
Triển khai các giải pháp giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Tọa đàm đối thoại trực tiếp với 142 hộ nghèo còn khả năng lao động, trong đó có 25 hộ chính sách nghèo, để nắm nhu cầu hổ trợ thoát nghèo[[16]]. Phân công các ban ngành đoàn thể chịu trách nhiệm giám sát, giúp đỡ, vận động nguồn lực hổ trợ cho hộ thoát nghèo bền vững. Giới thiệu tạo việc làm cho 150 lao động, mở 03 lớp nghề cho lao động nông thôn [[17]].Tổ chức Văn nghệ gây quỹ ASXH được 318 triệu đồng. Đề xuất Thành phố, Huyện thống nhất giải pháp hỗ trợ hộ chính sách nghèo thoát nghèo[[18]]. Qua 6 tháng, có 52 hộ nghèo đã được hỗ trợ nguồn lực với tổng kinh phí 175 triệu đồng; 11 hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn với số tiền 353 triệu đồng[[19]]. Giảm 84/125 hộ nghèo, đạt 67,2% NQ.
Làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, đặc biệt quan tâm giúp trẻ em nghèo, bệnh tật có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền giúp đỡ là 109 triệu đồng[[20]].
Các hội xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Hội chử thập đỏ đã vận động 174,9 triệu đồng, giúp đỡ cho các đối tượng nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong và ngoài xã. Hội Người cao tuổi thực hiện tốt các chính sách cho người cao tuổi, quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi và tổ chức mừng thọ cho 293 cụ, với kinh phí 82,2 triệu đồng. Hội khuyến học tập trung vận động xây dựng quỹ khuyến học và tham mưu triển khai  các mô hình học tập suốt đời. Hội TT&BVQTE củng cố chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội, tổ chức tuyên truyền triển khai Luật trẻ em có hiệu lực từ 01/6/2017, vận động hỗ trợ 01 nhà tình thương trị giá 50 triệu đồng.
d) Văn hóa thông tin-thể thao, truyền thanh
Tổ chức thực hiện Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với cuộc vận động ”Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhân kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, các sự kiện, các ngày lễ lớn trong năm, đặc biệt là tuyên truyền thực hiện Chủ đề năm 2017. Tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao, lễ hội Đình làng Túy Loan, Cẩm Toại nhân dịp mừng Đảng đón xuân. Tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao xã lần thứ VIII, đêm văn nghệ ”Trọn nghĩa tri ân”. Tham gia tốt các giải thi đấu TDTT, Hội diễn văn hóa – văn nghệ tại huyện[[21]]. Củng cố hoạt động Đài truyền thanh xã, duy trì, sữa chữa, nâng cấp 21 cụm loa ở các thôn, tăng cường thời lượng, tin bài phát sóng phục vụ nhu cầu nghe đài của nhân dân.
d) Thực hiện năm văn hóa văn minh đô thị
Tiếp tục duy trì các hoạt động thực hiện Năm văn hóa, văn minh đô thị năm 2017. Làm việc 106 hộ có hành vi lấn chiếm vỉa hè. Ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường 42 đợt. Phát huy hiệu quả hoạt động Trung tâm VHTT xã, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn xã, tổ chức 05 đêm văn nghệ [[22]], 02 giải bóng đá, bóng chuyền nhân các ngày lễ trong năm. Các tuyến đường chính không có dán quảng cáo, rao vặt sai quy định; Không có đeo bám, chèo kéo khách du lịch; không có tình trạng lang thang xin ăn, ăn xin biến tướng trên địa bàn. 15/15 thôn tiếp tục phát huy thực hiện tốt mô hình đám tang không quá 48 giờ, không rãi vàng mã trên đường đưa tang.
3. Lĩnh vực Cải cách hành chính
Tổng số hồ sơ tiếp nhận 6 tháng đầu năm 4717 hồ sơ[[23]]; 100% hồ sơ được trả sớm và đúng hẹn[[24]]. Thực hiện tiếp nhận và giải quyết 137 hồ sơ liên thông “3 trong 1”; chúc mừng, trao khai sinh tận nhà 41 trường hợp; thăm viếng, khai tử 6 trường hợp. Tiếp tục ứng dụng quy trình ISO trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại xã; triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm tăng cường các dịch vụ hành chính công, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.
Trong 6 tháng đầu năm tổ chức 21 lượt tiếp công dân, tiếp nhận 15 đơn thư kiến nghị, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Kết quả: hòa giải thành 12 đơn, đang giải quyết 3 đơn.
4. Lĩnh vực Quốc phòng- An ninh
* Về công tác quốc phòng: Hoàn thành công tác giao quân năm 2017 đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng, đạt 103% (27/26 thanh niên); đăng ký tuổi 17 đạt 100% (94/94 thanh niên); kết nạp và tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân năm nhất cho 39/39 đồng chí; mở 01 lớp giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh cho thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự đạt 100% (145/145 thanh niên tham gia). Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, đón 05 quân nhân xuất ngũ về địa phương theo kế hoạch của huyện.
* Về công tác an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội: Tình hình an ninh trật tự 6 tháng đầu năm 2017 đã xảy ra 21 vụ, 57 đối tượng[[25]]; tăng 17 đối tượng so với cùng kỳ năm 2016. Triển khai khảo sát, cập nhật phần mềm quản lý nhân hộ khẩu trên địa bàn 15 thôn. Tổ chức hội nghị sơ kết mô hình “5 quản, 3 phòng”, triển khai cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân trong lực lượng công an xã. Tổ chức diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân tại Nam Thành, Khương Mỹ.
Tổ chức lực lượng tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường trọng điểm 17 lượt. Xảy ra 09 vụ tai nạn giao thông, tăng 03 vụ, làm chết 02 người, bị thương 10 người.
Xây dựng kế hoạch bảo vệ ANTT-ATXH  trong các sự kiện, ngày lễ; phối hợp lực lượng công an, dân phòng tăng cường công tác tuần tra theo QĐ 8394 nhằm đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn xã.
5. Hoạt động chính quyền
          - UBND triển khai thực hiện tốt nghị quyết BCH Đảng bộ đề ra, Nghị quyết HĐND xã, các chỉ tiêu huyện giao về phát triển KT-XH,QPAN và chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2017, thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với huyện đạt 71,6% [[26]]. Tổ chức lễ phát động, triển khai kế hoạch tuyên truyền 15 thôn và các giải pháp thực hiện chủ đề năm 2017 của xã, Huyện và Thành phố.
- Chỉ đạo, điều hành công tác sản xuất vụ Đông Xuân, vụ Hè Thu năm 2017, phát triển các vùng sản xuất chuyên canh, công tác thu ngân sách. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả “Năm văn hóa văn minh đô thị” nâng cao chất lượng 19 tiêu chí NTM, xây dựng 2 thôn NTM kiểu mẫu. Triển khai thống kê các cơ sở kinh tế, chuẩn bị Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn xã.
- Chỉ đạo các hoạt động giáo dục, y tế, dân số, GD&TE; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các biện pháp giảm nghèo đạt chỉ tiêu cấp trên giao, tiếp tục thực hiện tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.
 - Tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thực hiện quyết liệt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, đất đai, tài nguyên và môi trường; hoàn chỉnh phương án cấp GCNQSD đất sản xuất cho nhân dân Nam Thành.
- Triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kế hoạch số 38 của Huyện ủy về tăng cường thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính; Kế hoạch 26 của Đảng ủy xã về tăng cường xây dựng hệ thống chính trị. Gặp mặt cán bộ không chuyên trách nghỉ việc theo quyết định 16 và tổ chức tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách xã.
- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác Quốc phòng quân sự địa phương, tăng cường các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, đảm bảo tình hình ANTT, các hoạt động tuần tra đêm theo Quyết định 8394/QĐ-UBND của UBND thành phố, triển khai ra quân thực hiện năm văn hóa văn minh đô thị, các đợt tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, TTATXH tại địa phương.
- Phối hợp với UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp phát triển KT-XH, QP-AN trong 6 tháng đầu năm 2017.
          III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Trong 6 tháng đầu năm, UBND xã đã tranh thủ sự lãnh đạo, giúp đỡ của cấp trên, sự lãnh đạo trực tiếp của BTV đảng ủy, sự giám sát của HĐND, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận, các Hội đoàn thể từ xã đến thôn triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện được triển khai khá quyết liệt, chủ động, tích cực. Tập trung thực hiện có hiệu quả bước đầu về chủ đề năm 2017“Năm nông nghiệp, kỷ luật kỷ cương và Thành phố 4 an”, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với huyện, chỉ đạo sản xuất đúng thời vụ, đảm bảo cơ cấu giống trung ngắn ngày; ngành nghề TTCN, TM-DV tiếp tục phát triển; công tác thu ngân sách đạt yêu cầu; công tác giáo dục, công tác chăm lo sức khoẻ cho nhân dân được chú trọng; công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm hộ nghèo được đặc biệt quan tâm; công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; Công tác quản lý, xử lý vi phạm trên các lĩnh vực được tăng cường, đúng luật; Công tác phối hợp từng bước đi vào chiều sâu, nhiều phong trào hoạt động sôi nổi; tình hình ANCT-TTATXH luôn được giữ vững.
          2. Hạn chế, tồn tại
- Công tác chỉ đạo xây dựng các mô hình phát triển kinh tế thiếu bền vững, thiếu kiểm tra. Tiến độ xây dựng thôn NTM kiểu mẫu còn chậm, chưa phát huy nội lực trong nhân dân.
- Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế: xây dựng trái phép còn xảy ra, xử lý chưa dứt điểm; công tác VSMT, thu gom rác thải chưa đảm bảo; Công tác thu nợ đọng còn chậm; vận động học sinh nghỉ học ra lớp đạt hiệu quả không cao; chỉ tiêu Dân số và tỷ lệ nhân dân tham gia BHYT đạt thấp.
- Hoạt động một số ban nhân thôn chưa đều, chưa phát huy vai trò của BND thôn.
- Tình hình an ninh chính trị còn nhiều phức tạp, nhất là tình hình thanh niên sử dụng ma túy, tình hình cờ bạc tăng.
- Công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện Chủ đề năm 2017 còn ít mô hình và giải pháp mới.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH, QP-AN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017
1. Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2017
-  Giá trị sản xuất trong 6 tháng cuối năm 2017 phấn đấu đạt 206 tỷ đồng
+ Về giá trị nông-lâm-thủy sản đạt: 29,4 tỷ đồng
+ Về giá trị tiểu thủ công nghiệp: 64,5 tỷ đồng
+ Về giá trị thương mại dịch vụ:  112 tỷ đồng
- Tổng thu ngân sách tăng từ 5-10% so với chỉ tiêu Huyện giao.
          - Giảm hộ nghèo theo chuẩn mới 125 hộ.
          - Giới thiệu tạo việc làm cho 100 lao động.
          - Giảm tỷ lệ phụ nữ sinh con thứ 3+ là 0,6%, giảm tỷ suất sinh thô 0,2o/oo.
- Xây dựng gia đình văn hoá phấn đấu đạt trên 85%, 15 khu dân cư tiên tiến, 80% thôn đạt văn hóa và xã đạt xã văn hóa nông thôn mới.        
2. Nhiệm vụ và giải pháp phát triển KTXH, QPAN 6 tháng cuối năm
  a) Trên lĩnh vực kinh tế
- Tập trung chỉ đạo chăm sóc và thu hoạch vụ Hè Thu 2017, phát huy hiệu quả các mô hình kinh tế, thực hiện tốt chủ đề năm nông nghiệp 2017 về ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, xây dựng nhãn hiện ớt Bồ Bản. Có phương án phòng chống hạn ở những thôn vùng cuối kênh tại vùng đông của xã.
- Tổ chức tổng kết nông nghiệp năm 2017, chuẩn bị mọi điều kiện phục vụ cho sản xuất vụ Đông Xuân 2017- 2018.
- Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; chuẩn bị tốt phương án phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn 2017.
- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất các ngành nghề TTCN, kinh doanh buôn bán, dịch vụ các loại. Phối hợp Ban quản lý chợ huyện nâng cao hiệu quả hoạt động chợ Túy Loan phục vụ tốt yêu cầu kinh doanh của các hộ.Tiến hành tổng điều tra các cơ sở kinh tế cá thể năm 2017 vào ngày 1/7/2017.
          * Về xây dựng cơ bản
- Tập trung hoàn thành các công trình XDCB năm 2017 đảm bảo tiến độ chất lượng và thanh quyết toán đúng quy định. Tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, đất đai, tài nguyên, môi trường. Kiểm tra xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng trái phép trong khu quy hoạch đã công bố; giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn tại về đất đai. Hoàn thành việc xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho nhân dân Nam Thành.
          - Triển khai thi công đường giao thông nội đồng tại thôn Dương Lâm 2 là 400m. Triển khai  làm 400 m đường kiệt xóm tại Bồ Bản 2 và  Đất Bông (Cẩm Toại Trung).Vận động nhân dân giải phóng bàn giao mặt cho thi công tuyến đường liên thôn Từ Đình Dương Lâm 2 đi NTLS trước mùa mưa.
* Về thu ngân sách: Chỉ đạo đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách, thực hiện có hiệu quả công tác thu nợ đọng thuế, triển khai thu thuế phi nông nghiệp trong nhân dân, phấn đấu đến cuối năm tăng thu ngân sách từ 5-10% so với dự toán huyện giao 2017.
* Về xây dựng Nông thôn mới: Tập trung triển khai thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới kiểu mẫu chưa đạt, phấn đấu năm 2017 về đích 2 thôn kiểu mẫu NTM Nam Thành, Cẩm Toại Đông. Xây dựng kế hoạch đầu tư hỗ trợ, khuyến khích xây dựng và triển khai thực hiện thôn Nông thôn mới kiểu mẫu cho Bồ Bản 1, Bồ Bản 2 hoàn thành trong năm 2018. Triển khai bộ tiêu chí xây dựng vườn và nhà ở hộ gia đình trên 15 thôn.
2. Về lĩnh vực Văn hóa-Xã hội
Thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhiệm vụ khai giảng năm học mới 2017 - 2018, tập trung đề xuất xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Gặp mặt học sinh đỗ Đại học, học sinh giỏi cấp  Thành phố, huyện. Vận động học sinh không đỗ vào lớp 10 THPT tham gia học bổ túc, học nghề. Kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Thực hiện tốt các mô hình học tập ở cơ sở và “Cộng đồng học tập” cấp xã. Tổ chức điều tra và đánh giá chất lượng phổ cập giáo dục năm 2017. Làm việc chuẩn bị phương án kỷ niệm 110 năm thành lập trường Tiểu học An Phước.
Chỉ đạo Trạm Y tế thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là SXH, Tay – Chân – Miệng, Zika. Tiếp tục vận động nhân dân tham gia BHYT nâng tỷ lệ nhân dân tham gia BHYT đạt trên 95%. Thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông dân số, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 0,6%, giảm tỷ suất sinh thô 0.2o/oo, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống còn 7%. Giảm hộ nghèo 125 hộ nghèo theo chuẩn Thành phố.
Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội. Tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017), hoàn thành xây dựng, sửa chữa 02 nhà hộ gia đình chính sách còn lại trước 20/7.
Tổ chức tốt các môn thi đấu còn lại của Đại hội TDTT xã lần thứ VIII. Triển khai Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và Đề án xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị gắn với thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2017-2020. Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm VH-TT xã, Khu văn hóa – Thể thao 15 thôn. Đài truyền thanh thường xuyên hoạt động nhằm tuyên truyền kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, hoạt động phát triển KT-XH, QPAN, xây dựng nông thôn mới, thực hiện Chủ đề năm 2017 và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Đầu tư bắt mới 02-03 cụm loa ở các thôn.
3. Về quốc phòng – an ninh
- Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; tăng cường giáo dục, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nâng cao chất lượng lực lượng dân quân tự vệ; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu từ xã đến thôn.
- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, nhất là trong dịp lễ , các sự kiến lớn trong năm. Đẩy mạnh các biện pháp trấn áp loại tội phạm cướp giật, trộm đêm, đẩy lùi các TNXH, xử lý các tụ điểm cờ bạc, số đề; đảm bảo trật tự ATGT và PCCC, giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Triển khai nhân rộng mô hình diễn đàn Công an xã lắng nghe  nhân dân nói trên các thôn còn lại và tiếp tục nhân rộng mô hình “5 quản, 3 phòng” từ 3 đến 5 thôn trên địa bàn xã.
4. Về xây dựng chính quyền, cải cách hành chính
- Tập trung chỉ đạo có hiệu quả chủ đề năm 2017 “ Năm nông nghiệp, kỉ cương hành chính và thành phố 4 an”. Tổ chức bầu cử trưởng thôn, phó trưởng thôn nhiệm kỳ 2017-2019 trong quý 3/2017. Tập trung đẩy mạnh thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm mà xã đăng ký với huyện phấn đấu hoàn thành trong tháng 9/2017.
- Tăng cường theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính và áp dụng các hình thức xử lý vi phạm theo kết luận tại Thông báo 155 của Thường trực Huyện ủy. Xây dựng giải pháp, mô hình mới trong thực hiện CCHC, nâng vị trí xếp hạng CCHC của xã so với năm 2016, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn xã điện tử mức độ 3, được công nhận đạt chuẩn ứng dụng ISO trong CCHC.
- Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị của cử tri, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết đơn thư.
5. Tiếp tục phát huy công tác phối hợp với UBMTTQ Việt Nam và các Hội đoàn thể xã trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN năm 2017.
           Trên đây kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của UBND xã Hòa Phong./.


[1] Cây lúa: 888ha, đạt 100%KH; cây màu: 78 ha, đạt 91,7 %KH; cây công nghiệp: 83 ha, đạt 90,2 %KH; Cây thực phẩm: 102 ha, đạt 71,4 %KH.
                [[2]] : Vụ Đông Xuân sản xuất 293,7ha giống trung-ngắn ngày (65,9%), vụ Hè thu sản xuất 336,3ha giống trung ngắn ngày (75,6%).
                [[3]]  Vụ Đông xuân sản xuất 20 ha lúa hữu cơ tại 2 thôn Túy Loan Tây 1, Dương Lâm 2. Vụ Hè thu sản xuất 48 ha lúa hữu cơ tại 5 thôn Túy Loan Tây 1, Dương Lâm 2, Cẩm Toại Đông, Cẩm Toại Trung, Túy Loan Tây 2.
                [[4]] Đàn trâu: 190/200 con, đạt 95 %; Đàn bò: 912/1000 con, đạt 91,2 %; Đàn heo: 5500/12000 con, đạt  45,8%; Đàn gia cầm: 130.000/150.000 con, đạt 87%; Cá nước ngọt: 150.000/200.000 con, đạt  75 %.
                [[5]] Lệ phí môn bài: 117/ 110 triệu, đạt 107%; Thuế GTGT: 795/1.529 triệu, đạt 52%; Thuế thu nhập cá nhân: 415/759 triệu, đạt 55%; Lệ phí trư­ớc bạ: 82/97 triệu, đạt 85%; Thuế tiêu thụ đặc biệt: 20,3/40 triệu,  đạt 51%; Thu khác ngân sách: 73/110 triệu đạt 67%.
            Quỹ đền ơn: 66,9/45 triệu, đạt 149% so NQ; Quỹ CSTE: 18,5/20 triệu, đạt 93%; Quỹ vì người nghèo: 109/85 triệu đạt 129%; Quỹ chăm sóc người cao tuổi: 36/30 triệu  đạt 123%; Phòng chống thiên tai: 76/67 triệu, đạt 115%.
                [[6]] Trong năm 2017, Huyện phê duyệt đầu tư xã Hòa Phong xây dựng 1600m đường GTKX, đã xây dựng tại thôn Thạch Bồ 1200m.
            [[7] ]: Nguồn kinh phí thôn Nam Thành do nhà nước đầu tư; Thôn Thạch Bồ vận động nhân dân đóng góp 24 triệu đồng.
            [[8] ]: Thôn Cẩm Toại Đông còn tiêu chí vườn hộ, khu thể thao thôn;  thôn Nam Thành còn tiêu chí vườn hộ và hệ thống chính trị.
                [[9]] Học sinh giỏi 979 em đạt tỉ lệ 30,1 % tăng 0,02 %; học sinh khá 975 em đạt tỉ lệ 30% tăng 2,72%; học sinh trung bình 1253 em đạt tỉ lệ 38,6 % giảm 1,76 %; học sinh yếu 41 em đạt tỉ lệ 1,26 %, giảm 1,19 %; học sinh kém 2 em đạt tỷ lệ 0,06%.
            [[10] ]: Thi Văn hóa của Thành phố, Huyện đạt 108 giải, tăng 41 giải; các giải khác đạt 241 giải, tăng 93 giải.
                [[11]]  Có 02 ổ dịch tại thôn Túy Loan Đông 1; 01 ổ dịch tại thôn Cẩm Toại Trung.
                [[12]]  Vòng 71/150, đạt 47,3%; Đình sản: 1/3 ca đạt 33,3%; Cấy: 15/7, đạt 214,3%; Tiêm: 20/16, đạt 125%.
            [[13] ]: Tổng số cơ sở xã quản lý là 394 cơ sở. Trong đó: Y tế: 100 cơ sở (18 bếp ăn, 51 quán ăn, 23 thức ăn đường phố, 08 dịch vụ nấu ăn); Nông nghiệp: 174 cơ sở (trồng trọt nhỏ lể 165; Vật tư NN, đậu khuôn: 09); Công thương: 120 (nấu rượu 47; tạp hóa: 70; bánh tét: 03.
                [[14] ]: kiểm tra định kỳ 04 đợt, đột xuất 05 đợt.
                [[15]] Trong đó: Quà TW: 169,2 triệu đồng; Thành phố: 642,4 triệu; Huyện: 8,5 triệu đồng; xã:27,6 triệu đồng;  các tổ chức, đơn vị: 307,1 triệu đồng. Thành phố hổ trợ 18 450 kg gao.
            [[16] ] Kết quả kiểm tra có: 24 hộ có nhu cầu vay vốn; nhu cầu sinh kế bò, heo, gà là 44 hộ; sửa nhà, quán là 18 hộ; hổ trợ khó khăn đột xuất là 11 hộ, hổ trợ máy nước mía là 02 hộ; xe đạp 02 hộ. 
            [[17] ] Phối hợp Hội LHPN 01 lớp nấu ăn cho 20 học viên; Phối hợp Hội ND 02 lớp 69 học viên (01 trồng rau an toàn; 01 sản xuất phân hữu cơ)
            [[18] ] Trong đó: Sữa nhà: 5 hộ; hỗ trợ học bổng cho con: 3 hộ với số tiền 15 triệu đồng; Trợ cấp KKĐX cho 4 hộ, với số tiền 18 triệu đồng; Hỗ trợ gia cầm 4 hộ, số tiền 20 triệu đồng. Chuyển sang nhóm không còn sức lao động 02 hộ; hỗ trợ bò 03 hộ; Hỗ trợ QĐ 14 03 hộ
            [[19] ] Trong đó: có 10 hộ vay từ nguồn của trung ương, số tiền 303 triệu đồng; 01 hộ vay từ nguồn của địa phương, số tiền 50 triệu đồng. Dư nợ chuyển sang là 129 hộ, số tiền 2.537 triệu đồng. Trong đó nguồn trung ương 101 hộ, số tiền 1.874 triệu đồng; nguồn địa phương là 28 hộ, số tiền 663 triệu đồng. 02 nhà Đại đoàn kết với kinh phí 130 triệu đồng.
            [[20]] Tặng xe đạp 13 em, 19 triệu đồng; học bổng 4 em, 16 triệu đồng; hổ trợ dinh dưỡng 3 em, trị giá 15.407.000 đồng; sinh viên mỹ thăm và tặng quà 3 trẻ em khuyết tật số tiền 2,5 triệu đồng; hổ trợ khó khăn đột xuất 1 em, 3 triệu đồng; tổ chức ngày hội “Nụ cười trẻ thơ” 5.870.000 đồng,….
                [[21]] Đạt giải nhất toàn đoàn Hội thi tình khúc vượt thời gian; Giải ba toàn đoàn môn điền kinh.
                [[22]] 03 thôn tổ chức văn nghệ là Bồ Bản 1, Cẩm Toại Đông, Túy Loan Đông 1; 02 trường học tổ chức văn nghệ là Mầm non 2 Hòa Phong, TH Lâm Quang Thự.
                [[23]] Lĩnh vực LĐTBXH: 96 hồ sơ; lĩnh vực hộ tịch: 305 hồ sơ; lĩnh vực chứng thực: 4295 hồ sơ; lĩnh vực đất đai-nhà ở: 20 hồ sơ.
            [[24] ] Đúng hẹn là 4481/4717 hồ sơ, chiếm 95%; sớm hẹn là 219/4717 hồ sơ, chiếm 5%.
                [[25]]  Trọng án 01 vụ, 05 đối tượng; chết đuối 01 vụ, 01 đối tượng; gây rối trật tự 05 vụ, 15 đối tượng; trộm cắp tài sản 04 vụ, 04 đối tượng; hủy hoại tài sản 01 vụ, 01 đối tượng; bạo lực gia đình 01 vụ, 01 đối tượng; vi phạm môi trường 01 vụ, 01 đối tượng; cờ bạc 07 vụ, 29 đối tượng.
                [[26] ] Nhiệm vụ 1 đạt 80%; nhiệm vụ 2 đạt 70%, nhiệm vụ 3 đạt 65%.

Tác giả bài viết: Thùy Trang

Nguồn tin: Văn phòng UBND xã Hòa Phong

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn