01:31 EST Thứ tư, 12/12/2018

TIN TỨC - SỰ KIỆN

NÔNG THÔN MỚI

Chỉ đạo điều hành

Trang nhất » Chỉ đạo điều hành » Báo cáo KTXH

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh xã Hòa Phong 9 tháng đầu năm 2017

Thứ năm - 09/11/2017 04:48
BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ  KT-XH, QPAN  9 tháng
 đầu năm, và phương hướng nhiệm vụ  3 tháng cuối năm 2017
 
Năm 2017 là năm tiếp tục  thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2015-2020; năm thực hiện chủ đề năm 2017’ Năm nông nghiệp, kỉ luật kỉ cương và thành phố 4 an”. Năm tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; tiếp tục thực hiện năm Văn hoá văn minh đô thị, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu quả bộ máy quản lý nhà nước. Mặc dù còn gặp khó khăn nhiều mặt song với quyết tâm cao của cán bộ và nhân dân toàn xã, đã nổ lực vượt qua. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, QPAN trong 9 tháng qua đạt được 1 số kết quả nhất định.
UBND xã Hòa Phong báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH,QPAN 9 tháng đầu năm 2017, phương hướng nhiệm vụ thực hiện 3 tháng cuối năm 2017, cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
1. Tổng giá trị sản xuất trong  9 tháng là 485,2 tỷ đồng, đạt 99,2 % so NQ, tăng 15,1 % so với cùng kỳ, trong đó:
- Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản là 67,7 tỷ đồng, đạt 98,9 % NQ, tăng 4,8% so với cùng kỳ.
- Giá trị sản xuất TTCN là 176,5  tỷ đồng, đạt 99,4 % NQ, tăng 16,1 % so với cùng kỳ.
          - Giá trị TM-DV là 241 tỷ đồng, đạt 99,2% NQ, tăng 16,2 % so với cùng kỳ.
2. Tổng thu ngân sách xã ước đạt 2371/2825 triệu, đạt 84% so với chỉ tiêu Huyện giao.
          3. Đã giới thiệu tạo việc làm cho 255/250 lao động, đạt 102% NQ.
          4. Giảm hộ nghèo: 126/125, đạt 100,8%
5. Tỉ lệ sinh con thứ 3+ là 5,78 %, giảm 1,34% so với năm 2016, vượt chỉ tiêu 0,74%.
6. Giao quân đạt 103 % chỉ tiêu (27/26 TN).
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN CÁC LĨNH VỰC
1. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế
a) Về phát triển nông-lâm-thủy sản
- Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, chú trọng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Tổng diện tích sản xuất là 1211/1213 ha[[1]] đạt 99,8% KH. Năng suất lúa bình quân đạt 59,8 tạ/ha (Vụ Đông xuân 62,9 tạ/ha, vụ Hè thu 56,7 tạ/ha). Triển khai sản xuất thí điểm 70 ha lúa hữu cơ trên 5 thôn Túy Loan Tây 1, Tuý Loan Tây 2, Dương Lâm 2, Cẩm Toại Trung, Cẩm Toại Đông, năng suất bình quân đạt 65-67 tạ/ha, tổ chức sản xuất 10ha lúa giống tại 2 HTX.  Diện tích bố trí giống trung ngắn ngày là 630 ha chiếm tỷ lệ 71 %.
- Triển khai thực hiện Đề án Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp phục vụ đô thị , vận động 32 hộ mở rộng diện tích sản xuất 1,8ha tại vùng rau Túy Loan, xây dựng nhà lưới, hệ thống tưới tiết kiệm nước.  Trong 9 tháng qua, đã được huyện  đầu tư  xây dựng 3000m2 nhà lưới tại vùng hoa Gò Giản, 3500m2 nhà vòm tại vùng rau Túy Loan đưa vào áp dụng công nghệ cao.
- Số lượng đàn con chăn nuôi giảm, nhất là đàn heo[[2]]; công tác phòng, chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm  kịp thời. Nuôi trồng thủy sản duy trì và tiếp tục phát triển ổn định trên 03 thôn vùng Tây.
- Thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ rừng, trong 9 tháng qua xảy ra 03 vụ cháy nhỏ, xã đã huy động lực lượng dập tắt kịp thời không để cháy lan.
b) Về phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp- thương mại dịch vụ
Tranh thủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về tiếp tục phát triển hoạt động doanh nghiệp, các  cơ sở sản xuất tập trung phát triển và mở rộng sản xuất các ngành nghề, làng nghề truyền thống chủ yếu như: ngành sản xuất gạch, chế biến gỗ tạp, song mây, cơ khí, mô hình bánh tráng Túy Loan và một số ngành nghề khác. Phát triển mạnh các hoạt động thương mại, dịch vụ  tập trung tại khu phố chợ Túy Loan và  trong các khu dân cư.
c) Về công tác thu chi ngân sách
Tập trung quản lý, điều hành thu - chi ngân sách hiệu quả. Tổng thu ngân sách trong 9 tháng đầu năm đạt 2.371,2/2.825 triệu, đạt 84% so chỉ tiêu huyện giao, các khoản thu vận động là 448,5/247 triệu, đạt 182% so chỉ tiêu huyện giao[[3]].  
          d) Về công tác xây dựng cơ bản
- Tranh thủ sự đầu tư hỗ trợ của ngành cấp trên, UBND xã đã chủ động làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố đề nghị hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp nhằm đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế. Đến nay đã tiến hành bê tông hóa 1200mét mương tưới tại Đồng Quang (Thôn Cẩm Toại Đông); Hoàn thành xây dựng 1200m đường GTKX tại Thạch Bồ, tiếp tục triển khai thi công 400 m đường GTKX tại Bồ Bản 2 và Thôn Cẩm Toại Trung;  thi công xong 424m đường  giao thông nội đồng; phối hợp triển khai thi công  tuyến đường giao thông liên thôn  từ NTLS đến đình Dương Lâm 2 (tuyến Dương Lâm 2 đi Khương Mỹ giai đoạn 7); đổ đất, mở rộng 3129m2  diện tích đất trường Trần Quốc Tuấn , xây dựng trường Mầm non số 2 giai đoạn 2; xây dựng điện chiếu sáng tại thôn Nam Thành 1500 m; vận động nhân dân 3 thônThạch Bồ , Bồ Bản 1, Bồ Bản 2 đóng góp kinh phí đầu tư bắt 4000m điện chiếu sáng; Xây dựng mương tiêu nước tại Bồ Bản 1; xây dựng 2 nhà lưới, giếng nước phục vụ cho việc thực hiện áp dụng công nghệ cao...  UBND xã hỗ trợ kinh phí nạo vét 2,3km kênh mương phục vụ cho sản xuất hè thu.
- Tổng kinh phí đầu tư cho xây dựng cơ bản trong 9 tháng đầu năm ước 15,579  tỷ đồng, trong đó Thành phố, huyện đầu tư  13,940 tỷ đồng; Xã hổ trợ  80 triêu đồng,  nhân dân đóng góp 654 triệu đồng, các tổ chức khác 900 triệu đồng.
e) Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai và tài nguyên môi trường
- Tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng theo Chỉ thị số 17-CT/HU; phát hiện, lập hồ sơ cưỡng chế và thực hiện tháo dỡ  02 nhà xây dựng trái phép tại thôn Bồ Bản 2, Cẩm Toại Tây; xử lý 1trường hợp lấn đất xây dựng hội táng tại An Tân.Thực hiện rà soát điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới  và công bố dự án quy hoạch trên địa bàn xã.
- Phối hợp với BND thôn Bồ Bản 1 cắm mốc phóng tuyến mở đường giao thông kiệt xóm phía sau khu dân cư Bồ Bản 1. Lập danh sách đăng ký thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất có 65 hộ đăng ký đã tổng hợp gửi về huyện.
- Tổ chức ra quân 21 đợt dọn vệ sinh môi trường, kiểm tra việc thu gom rác thải của xí nghiệp môi trường và xử lý các điểm nóng về môi trường.
f) Trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, NTM kiểu mẫu
          - Tiếp tục chỉ đạo các ban ngành, đơn vị, 15 thôn duy trì nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đã đạt, rà soát đánh giá thực trạng 19 tiêu chí nông thôn mới theo bộ tiêu chí Nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2017-2020, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Lập hồ sơ đề nghị Cấp trên xét công nhận lại xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020Về thực hiện xây dựng thôn Nông thôn mới kiểu mẫu, đến nay 2 thôn Cẩm Toại Đông  và thôn Nam Thành  đã hoàn thành 7/9 tiêu chí , và tiếp tục đăng ký xây dựng mới 02 thôn Bồ Bản 1, Bồ Bản 2. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá, phấn đấu hoàn thành về đích NTM kiểu mẫu trong năm 2017.
- Các mô hình kinh tế như sản xuất  nấm, thanh long tại An Tân, sản xuất rau tại Túy Loan,Bồ Bản 2, Nam Thành; Hoa  tại Gò Giản, sản xuất bánh tráng Túy Loan ...tiếp tục  phát triển đem lại giá trị kinh tế. Thành lập Tổ hợp tác sản xuất Ớt Bồ Bản,Tổ chức  sản xuất ớt theo tiêu chuẩn VietGap, xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm ớt Bồ Bản và thương hiệu bánh tráng Túy Loan.
- Thành phố hỗ trợ 18.500 con cá các loại; 1450 con gà ; hỗ trợ mô hình nuôi cá theo hướng an toàn sinh học cho 4 hộ nuôi cá tại câu lạc bộ Khương Mỹ, đồng thời tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi bò cho 31 hộ nhân dân ở vùng tây của xã.
          2. Trên lĩnh vực Văn hóa-xã hội
Các trường không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, tham mưu đề xuất đầu tư  cơ sở vật chất xây dựng trường đạt chuẩn. Kết thúc năm học 2016-2017 toàn xã có 3.250 em, tăng 73 em so với năm học trước, học sinh khá, giỏi ngày càng tăng, học sinh trung bình, yếu ngày càng giảm4. Học sinh đạt giải các cuộc thi ở Thành phố, Huyện ngày càng tăng5. Xét tốt nghiệp THCS đạt 99,1%, tăng 0,4% so năm học trước. Có 13 học sinh nghỉ học chuyển sang học nghề vì lý do học lực yếu, lưu ban nhiều năm, không có học sinh nghỉ học vì lý do kinh tế khó khăn.
UBND xã tổ chức gặp mặt các em học sinh đỗ đại học 68 em và Hội khuyến học trao 40 xuất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó từ quỹ học bổng Đặng Vĩnh. Triển khai đăng ký và nhân rộng mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp thôn, xã.
Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, với hơn 12.000 lượt người đến khám và điều trị. Công tác kiểm tra, phòng chống và xử lý dịch bệnh được kịp thời, trong 9 tháng xảy ra 78 ca sốt xuất huyết, 10 ổ dịch6. Hoàn thành chiến dịch truyền thông dân số lồng ghép kế hoạch hoá gia đình 2 đợt năm 2017,  với tổng các biện pháp tránh thai là 727/644 đạt 112,8 % KH7, có 10 ca sinh con thứ 3 trở lên chiếm tỉ lệ 5,78 %, giảm 1,34% so với năm 2016 (chỉ tiêu giao giảm 0,6%).
Tổ chức trang trí trực quan mừng Đảng, đón xuân, kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng 3/2, 20 năm Thành phố trực thuộc Trung ương và các ngày lễ lớn. Tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT, thi cờ tướng, cờ vua, bóng chuyền nam, lễ hội đình làng Túy Loan, Cẩm Toại. Tổ chức tốt lễ khai mạc và thi đấu các môn Đại hội thể dục thể thao xã lần thứ VIII. Sữa chữa, nâng cấp 21 cụm loa ở các thôn.
Tiếp tục duy trì các hoạt động thực hiện Năm văn hóa, văn minh đô thị năm 2017. Ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường 12 đợt, phối hợp Đội quy tắc đô thị huyện và Đội cảnh sát trật tự cơ động huyện kiểm tra, nhắc nhở, xử lý trật tự mỹ quan đô thị 3 buổi/tuần từ 17h00-19h00. Phát huy hiệu quả hoạt động Trung tâm VHTT xã, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn xã, có 10/15 thôn tổ chức văn nghệ, hội trại, 02 giải bóng đá nhân các ngày lễ trong năm. Tham gia văn nghệ “ Tình khúc vượt thời gian” do huyện tổ chức đạt giải nhất toàn đoàn.
3. Lĩnh vực Cải cách hành chính
Tổng số hồ sơ tiếp nhận 9 tháng đầu năm 8017 hồ sơ[[4]]; tỷ lệ hồ sơ đúng hẹn là 7567/8017 hồ sơ, chiếm 94,3%; tỷ lệ hồ sơ trả sớm hẹn là 443/8017 hồ sơ, chiếm 5,5%; không có hồ sơ trễ hẹn.
Giải quyết nhanh hơn cho 227 hồ sơ trên 7 thủ tục hành chính, rút ngắn được 414 ngày làm việc. Thực hiện tiếp nhận và giải quyết 217 hồ sơ liên thông “3 trong 1”, “2 trong 1”; thực hiện chúc mừng, trao khai sinh tận nhà 70 trường hợp; thăm viếng, khai tử 19 trường hợp. Tiếp tục ứng dụng quy trình ISO trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại xã; triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm tăng cường các dịch vụ hành chính công, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.
Trong 9 tháng đầu năm tổ chức 30 lượt tiếp công dân, tiếp nhận 18 đơn thư kiến nghị, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Kết quả: hòa giải thành 16 đơn, đang giải quyết 1 đơn, chuyển Huyện giải quyết 1 đơn.
             4. Trên lĩnh vực Quốc phòng- An ninh
- Ban CHQS xã phối hợp với Đoàn thanh niên mở 01 lớp giáo dục kiến thức QP-AN cho thanh niên trong độ tuổi NVQS với 145/145 thanh niên tham gia đạt 100%. Tổ chức giao quân năm 2017 đảm bảo chỉ tiêu trên giao (27/26 thanh niên, đạt 103%). Kết nạp 43 LLDQ, tham gia huấn luyện lực lượng dân quân năm thứ nhất 41/43 đ/c. Hoàn thành công tác huấn luyện năm 2017 cho LLDQ[[5]]. Đăng ký TN tuổi 17 là 94/94 TN. Tổ chức đón 05 quân nhân xuất ngũ về địa phương theo kế hoạch của huyện (trong đó có 01 Đảng viên SQDB)
- Giao nguồn 01 sĩ quan dự bị cho Ban CHQS huyện đưa đi đào tạo bổ túc đại đội, tại trường Quân sự QK5. Hoàn thành huấn luyện lực lượng dân quân năm thứ nhất tại Đồng nghệ quân số 39/39 đạt 100 %, kết quả huấn luyện đạt loại khá và hoàn thành công tác huấn luyện lực lượng dân quân năm thứ 2 trở lên quân số tham gia đạt 86,6%, kết quả huấn luyện đạt khá.
- Phối hợp với Mặt trận các ngành đoàn thể tổ chức tổng kết 01 năm thực hiện công tác phối hợp hoạt động liên tịch giữa Ban CHQS với các hội đoàn thể xã và triển khai kế hoach hoạt động phối hợp liên tịch năm 2017 đảm bảo kế hoạch đề ra.
          - Hội nghị sơ kết mô hình “5 quản, 3 phòng”, triển khai kế hoạch xây dựng phong trào người công an nhân dân trong lực lượng công an xã. Tổ chức diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân tại Nam Thành, Khương Mỹ.
          -Tiến hành khảo sát 45 đối tượng có tiền án tiền sự vi phạm ANTT để phân loại quản lývà phân công quản lý 39 đối tượng và mở 3 lớp giáo dục pháp luật cho hơn 105 đối tương.
- Xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn trong các ngày lễ, tết; bắn pháo hoa quốc tế, phối hợp lực lượng công an, dân phòng tăng cường công tác tuần tra theo QĐ/8394 đảm bảo tình hình ANTTvà ATGT trên địa bàn.
5. Hoạt động chính quyền
          - UBND triển khai thực hiện tốt nghị quyết BCH Đảng bộ đề ra , Nghị quyết HĐND  và Các chỉ tiêu huyện giao về  phát triển KT-XH,QPAN và chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2017 và Thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm đăng ký huyện giao.
- Tổ chức lễ phát động  thực hiện chủ đề năm “Năm nông nghiệp, kỷ cương hành chính và Thành phố 4 an”,  triển khai kế hoạch tuyên truyền 15 thôn về chủ để năm và Thành phố 4 an trên 15 thôn; Ngành công an xã phối hợp Hội phụ nữ tổ chức diễu hành. Tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện chủ đề năm 2017 .
- Về chỉ đạo các ban ngành có liên quan tập trung giải quyết các ý kiến cử tri và những vấn đề bức phản ánh,và chương trình giám sát của các ban HĐND.
- Tiếp tục  triển khai  thực hiện  có hiệu quả  năm văn hóa văn minh đô thị , nâng cao chất lượng 19 tiêu chí NTM, xây dựng 2 thôn NTM kiểu mẫu. Chỉ đạo, điều hành công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, công tác sản xuất , xây dựng các mô hình kinh tế, công tác thu ngân sách. Triển khai công tác phòng chống thiên tai- TKCN trong năm 2017.
- Chỉ đạo các hoạt động giáo dục, y tế, dân số, GD&TE; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với các đối tượng, các biện pháp giảm nghèo đạt chỉ tiêu cấp trên giao, tiếp tục thực hiện tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.
- Tổ chức đêm văn nghệ “ Trọn nghĩa tri ân “ gây quỹ An sinh xã hội.
- Gặp mặt cán bộ không chuyên trách nghỉ việc theo quyết định 16và tổ chức thi tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách . Tổ chức tốt bầu cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn nhiệm kỳ 2017-2020.
- Chỉ đạo huấn luyện dân quân năm 2017. Tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa BCH quân sự với Mặt trận – và các đoàn thể xã.
- Triển khai thống kê các cơ sở kinh tế, chuẩn bị Tổng điều tra kinh tế năm 2017 vào ngày 01/7/2017.
          - Chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, đất đai, tài nguyên và môi trường. Tập trung thực hiện phương án cấp GCNQSD đất sản xuất cho nhân dân Nam Thành;.
- Chỉ đạo việc thực hiện  Chỉ thị 29-CT/TU  của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu.
- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác Quốc phòng quân sự địa phương, Tăng cường các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, các hoạt động tuần tra đêm theo Quyết định 8394/QĐ-UBND của UBND thành phố, triển khai ra quân thực hiện năm văn hóa văn minh đô thị, các đợt tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, TTATXH tại địa phương
          III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM 2017
Chủ đề của Huyện: Năm nông nghiệp, kỷ cương hành chính và thành phố “4 an”.
Chủ đề của xã: Tiếp tục tăng cường xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; thực hiện có hiệu quả chương trình thành phố “4 an”.
1. Năm nông nghiệp: Lãnh đạo xã chủ động có buổi mời Phòng nông nghiệp huyện, Sở NNPTNT thành phố để kêu gọi đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển các mô hình sản xuất, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất như hỗ trợ nhà lưới21, cây giống và mở rộng sản xuất tại vùng hoa Gò Giảng, Rau Túy Loan lên 8 ha, thành lập Tổ hợp tác SX ớt Bồ Bản và được cấp trên hỗ trợ tập huấn SX theo tiêu chuẩn ViệtGap và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Kêu gọi một cá nhân ngoài địa phương đầu tư SX mô hình hoa treo với quy mô 2.000mtại Gò Giản. Tổ chức thí điểm SX lúa hữu cơ 70 ha đạt năng xuất cao (65 - 67 tạ/ha). Cấp trên hỗ trợ 15 tấn giống cho bà con gieo sạ do ảnh hướng thời tiết mưa, lụt kéo dài. Tiếp tục phát triển mô hình nuôi cá nước ngọt tại các thôn vùng tây, thành phố hỗ trợ 13.000 con cá các loại cho các hộ nuôi cá khu vực Nam Thành, 18.000 con cá tại Hóc Khế và tập huấn nuôi cá xen ghép theo hướng an toàn sinh học.
 2. Kỷ cương hành chính: triển khai, quán triệt kế hoạch số 38 của Huyện ủy  về tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính và xây dựng Kế hoạch triển khai đến toàn thể CBCC. Thường xuyên kiểm tra và nhắc nhỡ CBCC trong thực hiện các quy định, quy chế làm việc của cơ quan, thực hiện văn hóa ứng xử trong giao tiếp với nhân dân, cũng như kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao22.
3. Về chương trình “Thành phố 4 an”
An ninh trật tự: Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường. Giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 29 vụ gồm 71 đối tượng23, tăng 5 đối tượng so cùng kỳ (chủ yếu là đối tượng cờ bạc). Xử phạt vi phạm hành chính  52.000.000đ.  Thường xuyên tuần tra, kiểm tra nhắc nhỡ nhân dân cảnh giác, phòng chống trộm cắp, hoạt động dịch vụ văn hóa, cờ bạc. Tổ chức tuyên truyền 14 đợt về công tác ANTT, TNXH tại các thôn và trường học với 1.650 người tham dự. Tổ chức Hội nghị sơ kết mô hình “5 quản, 3 phòng”, triển khai kế hoạch xây dựng phong trào người công an nhân dân trong lực lượng công an xã. Tổ chức diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân tại Nam Thành, Khương Mỹ.  Ra quân xử lý lấn chiếm lòng lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán 24. Hoạt động tôn giáo cơ bản ổn định.
          An toàn giao thông: Thực hiện quyết liệt các giải pháp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.  Phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện, Phòng Cảnh sát PCCC số 5, Hội LHPN xã tổ chức tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, PCCC25. Phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm nồng độ cồn. Trong 9 tháng xảy ra 09 vụ tai nạn giao thông, giảm 3 vụ so với cùng kỳ, làm chết 02 người, tăng 01 người so cùng kỳ,  bị thương 10 người. Tổ chức lực lượng tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn xã với 30 lượt. 
An toàn thực phẩm: Kiện toàn BCĐ VSATTP xã, triển khai giao ban và phân công nhiệm vụ. Thành lập Đoàn kiểm tra Liên ngành của xã, Tổ tiếp nhận,  xử lý thông tin phản ánh về ATTP ở xã và Tổ giám sát ở 15 thôn, đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho BCĐ, tổ giám sát. Thường xuyên tổ chức kiểm tra và xử lý kiên quyết  các cơ sở, kinh doanh buôn bán không đảm bảo VSATTP trên địa bàn xã26.  UBND xã đã xây dựng phương án khu phố ẩm thực tại khu phố chợ Túy Loan đưa vào quản lý an toàn thực phẩm.
An sinh xã hội: Thực hiện chi trả kịp thời chế độ hàng tháng cho gia đình chính sách. Tổng số quà các cơ quan, đơn vị tặng quà trong dịp tết 1.155.300 đồng27 cho hơn 1.520 đối tượng chính sách và cấp 18.450 kg gạo cấp cho 1.235 hộ nghèo. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hoàn thành xây mới, sửa chữa 146/147 nhà gia đình chính sách28.  Tổ chức tọa đàm đối thoại trực tiếp với 142 hộ nghèo còn khả năng lao động, trong đó có 25 hộ chính sách nghèo để nắm nhu cầu hỗ trợ thoát nghèo năm 201729, đồng thời chỉ đạo UBND xã phối hợp mặt trận, đoàn thể xã chịu trách nhiệm giám sát, giúp đỡ, vận động nguồn lực hỗ trợ cho hộ thoát nghèo bền vững. Cấp 1.195 thẻ BHYT cho hộ nghèo, cận nghèo, người bị bệnh hiểm nghèo. Giới thiệu tạo việc làm cho 255 lao động. Các ngành phối hợp tổ chức 3 lới dạy nghề cho 89 lao động. Có 5 lao động đi làm việc tại Hàn Quốc30.
Vận động các tổ chức cá nhân tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, hỗ trợ mổ tim bẩm sinh miễn phí, tặng học bổng với tổng số tiền  hơn 600 triệu đồng.
4. Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở:
Thực hiện kế hoạch số 26-KH/ĐU ngày 24/2/2017 của BTV Đảng ủy xã về Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Nhằm tăng cường công tác xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, xác định rỏ chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức trong hệ thống chính trị và phối hợp giữa các tổ chức dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chi bộ cơ sở  nhằm xây dựng hệ thống chính trị từ xã đến thôn ngày càng hoạt động có hiệu quả, đi vào chiều sâu hướng vào phục vụ nhân dân, sát với nhân dân và được nhân dân tin cậy. Tham gia 5 buổi làm việc với những chi bộ không đạt TSVM năm 2016 và làm việc 10 cấp ủy chi bộ thôn về chuẩn bị nhân sự Đại hội chi bộ. Xây dựng kế hoạch rà soát, củng cố kịp thời những BND thôn hoạt động thiếu hiệu quả.
5. Nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới
Tiếp tục chỉ đạo các ban ngành, đơn vị, 15 thôn duy trì nâng cao các tiêu chí nông thôn mới ðã đạt, rà soát đánh giá thực trạng 19 tiêu chí nông thôn mới theo bộ tiêu chí Nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2017-2020, xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị triển khai nâng cao chất lượng 19 tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới. Lập hồ sơ đề nghị Cấp trên xét công nhận lại xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá, phấn đấu hoàn thành về đích 2 thôn kiểu mẫu NTM Nam Thành và Cẩm Toại Đông trong năm 2017 và tiếp tục đăng ký xây dựng mới 02 thôn Bồ Bản 1, Bồ Bản 2.
          IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện được triển khai khá quyết liệt, chủ động, tích cực. Tập trung thực hiện có hiệu quả bước đầu về chủ đề năm 2017“Năm nông nghiệp, kỷ cương hành chính và Thành phố 4 an”  và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với huyện, thu thuế môn bài, các chỉ tiêu ngân sách và quỹ vận động cơ bản hoàn thành trên 15 thôn. Công tác quản lý, xử lý vi phạm trên các lĩnh vực được tăng cường, xử lý nghiêm. Công tác phối hợp từng bước đi vào chiều sâu, nhiều phong trào hoạt động sôi nổi. Tình hình ANCT-TTATXH luôn được giữ vững.
          2. Hạn chế, tồn tại
- Trong phát triển kinh tế, chỉ đạo xây dựng các mô hình kinh tế phát triển thiếu bền vững, thiếu kiểm tra. Thực hiện xây dựng thôn NTM kiểu mẫu  còn chậm chưa phát huy nội lực trong nhân dân.
- Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế: xây dựng trái phép còn xảy ra, xử lý chưa dứt điểm, công tác VSMT, thu gôm rác thải chưa đảm bảo.
- Công tác thu nợ đọng còn chậm. Hoạt động một số ban nhân thôn chưa đều, chưa phát huy vai trò của BND thôn, tỷ lệ vận động nhân dân tham gia họp còn thấp.
- Trong công tác CCHC  việc xử lý các văn bản thiếu kịp thời. Một vài cán bộ công chức đi làm việc còn trể, chấp hành chế độ báo cáo chưa nghiêm.
- Vai trò tham mưu các ban ngành còn chậm trong xây dựng kế hoạch  chưa đề ra mô hình và giải pháp mới .
V. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VÀ ƯỚC KẾT QUẢ THỰC HIỆN  3 THÁNG CUỐI NĂM 2017
  1. Về lĩnh vực kinh tế
- Tập trung chỉ đạo  thu hoạch  tốt vụ Hè Thu 2017, phát huy và nhân rộng các mô hình  kinh tế sản xuất có hiệu quả, thực hiện tốt chủ đề năm nông nghiệp 2017 về ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, sản xuất và chăm sóc lúa hữu cơ, xây dựng nhãn hiện ớt Bồ Bản. Có phương án phòng chống hạn  ở những thôn vùng cuối kênh tại vùng đông của xã. Tập trung đẩy mạnh thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm mà xã đăng ký với huyện phấn đấu hoàn thành trong tháng 9/2017.
- Tổ chức tổng kết nông nghiệp năm 2017, chuẩn bị mọi điều kiện phục vục cho sản xuất vụ Đông Xuân 2017- 2018. Tăng cường công tác bảo vệ phòng chống cháy rừng; tiếp tục trồng mới từ 30 đến 35 ha kể cả rừng tập trung và phân tán trong mùa mưa và  chuẩn bị tốt phương án phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2017.
          - Triển khai thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình xây dựng cơ bản:  125m đường kiệt xóm tại Bồ Bản 2;  thi công 5,5km điện chiếu sáng  ở Bồ Bản 1 và Bồ Bản 2 và Khương Mỹ; Vận động nhân dân giải phóng bàn giao mặt cho thi công tuyến đường liên thôn Từ Đình Dương Lâm 2 đi NTLS; Xây dựng mương tiêu nước  tại khu dân cư Bồ Bản và  thi công kênh bê tông tại thôn Cẩm Toại Đông và các công trình khác được bổ sung đầu tư trong 03 tháng cuối năm.
- Chỉ đạo đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách, thực hiện  có hiệu quả công tác thu nợ đọng thuế, triển khai thu thuế phi nông nghiệp, phấn đấu đến cuối năm (ngày 25/11/2017) hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách huyện giao.  
- Tập trung triển khai thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới kiểu mẫu chưa đạt, phấn đấu năm 2017 về đích 2 thôn kiểu mẫu NTM Nam Thành, Cẩm Toại Đông. Xây dựng kế hoạch đầu tư hỗ trợ, khuyến khích xây dựng và triển khai thực hiện thôn Nông thôn mới kiểu mẫu cho Bồ Bản 1, Bồ Bản 2 hoàn thành trong năm 2018. Khuyến khích nhân dân đầu tư các vườn chưa phát huy hiệu quả kinh tế.  Tập trung thực hiện tốt Tiêu chí vườn và nhà ở hộ gia đình, trồng các loại cây ăn quả có chất lượng kinh tế phù hợp và xây dựng mỗi thôn từ 3-5 vườn mẫu.
-Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất các ngành nghề TTCN, kinh doanh buôn bán, dịch vụ trên địa bàn xã. Phối hợp Ban quản lý chợ huyện nâng cao hiệu quả hoạt động chợ Túy Loan phục vụ tốt yêu cầu kinh doanh của các hộ.Triển khai thực hiện phố ẩm thực tại chợ Túy Loan.
- Tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, đất đai, tài nguyên, môi trường. Kiểm tra xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng trái phép trong khu quy hoạch đã công bố;  giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn tại về đất đai. Hoàn thành việc xét cấp giấy chúng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho nhân dân Nam Thành và xét cấp đất cho các khu dân cư trước đây. Thực hiện tốt công tác thu gom rác thải ở 15 thôn; duy trì thường xuyên và nâng cao chất lượng phong trào Ngày Chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường.
2. Về lĩnh vực Văn hóa-Xã hội
          - Chỉ đạo công tác khai giảng  năm học mới 2017-2018 ở các trường, quản lý tốt việc dạy thêm, học thêm và tuyển sinh học sinh trái tuyến, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 24 của Thành ủy về vận động học sinh bỏ học ra lớp. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục. Duy trì nâng cao chất lượng các trường học đạt chuẩn Quốc gia. Tổ chức đánh giá các danh hiệu học tập suốt đời.
          - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Năm văn hóa, văn minh đô thị; xây dựng nếp sống, lối ứng xử văn minh lồng ghép với thực hiện chủ đề năm 2017.  
- Tiếp tục vận động nhân dân tham gia BHYT nâng tỷ lệ nhân dân tham gia BHYT đạt 96%. Thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông dân số, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 0,6%,  giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống còn 7%. Giảm hộ nghèo đạt 100% kế hoạch.
- Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội.
- Phối hợp Mặt trận đoàn thể  tổ chức đánh giá phân loại gia đình văn hóa, cơ quan, thôn và các thiết chế trên địa bàn xã
- Nâng cao chất lượng hoạt động của Đài truyền thanh nhằm tuyên truyền kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các hoạt động phát triển KT-XH, QPAN, xây dựng nông thôn mới, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.
3. Về quốc phòng – an ninh
Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; huyến luyện quân sự, nhằm nâng cao nâng cao chất lượng lực lượng dân quân tự vệ; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu từ xã đến thôn. Thực hiện tốt công tác xét thực lực , Khám sức khỏe NVQS,đảm bảo giao quân năm 2018 hoàn thành chỉ tiêu trên giao..
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, nhất là trong dịp lễ , các sự kiến lớn trong năm. Thực hiện tốt Quyết định 8394 và thông tư 23 về xây dựng cơ quan, đơn vị, thôn đạt chuẩn an toàn về ANTT; đẩy mạnh các biện pháp trấn áp loại tội phạm cướp giật, trộm đêm, đẩy lùi các TNXH, xử lý các tụ điểm cờ bạc, số đề; đảm bảo trật tự ATGT và PCCC, giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Triển khai nhân rộng mô hình diễn đàn Công an xã lắng nghe  nhân dân nói trên các thôn còn lại và tiếp tục nhân rộng mô hình “5 quản, 3 phòng” từ 3 đến 5 thôn trên địa bàn xã.
4. Về xây dựng chính quyền, cải cách hành chính
Tập trung chỉ đạo có hiệu quả chủ đề năm 2017 “ Năm nông nghiệp, kỉ luật kỉ cương hành chính và thành phố 4 an”. Hoàn thành công tác giao đất nông nghiệp cho thôn Nam Thành và hoàn thiện hồ sơ giao đất các khu dân cư.
Tăng cường theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính và áp dụng các hình thức xử lý vi phạm theo kết luận tại Thông báo 155 của Thường trực Huyện ủy. Xây dựng giải pháp, mô hình mới trong thực hiện CCHC, nâng vị trí xếp hạng CCHC của xã so với năm 2016
Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị của cử tri, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết đơn thư.
          Tiếp tục phát huy công tác phối hợp với UBMTTQ Việt Nam và các Hội đoàn thể xã trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN năm 2017.
          Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, AN-QP trong 9 tháng đầu năm ước kết quả thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017, UBND xã Hòa Phong, kính trình cấp trên xem xét, chỉ đạo./. 


[1] Cây lúa: 888ha, đạt 100%KH; cây màu: 150 ha, đạt 82,4 %KH; cây công nghiệp: 70 ha, đạt 112 %KH; Cây thực phẩm: 105 ha, đạt 129 %KH.
                [[2]] Đàn trâu: 190/200 con, đạt 95 %; Đàn bò: 912/1000 con, đạt 91,2 %; Đàn heo: 10500/12000 con, đạt  87,5%; Đàn gia cầm: 130.000/150.000 con, đạt 87%; Cá nước ngọt: 150.000/200.000 con, đạt  75 %.
3  Thu thuế môn bài: 118,9/ 110 triệu, đạt 108% so chỉ tiêu giao; Thuế GTGT: 1.113/1.529 triệu, đạt 73%; Thuế thu nhập cá nhân: 575,8/759 triệu, đạt 76%; Lệ phí trư­ớc bạ: 134/97 triệu, đạt 138%; Thuế tiêu thụ đặc biệt: 37/40triệu,  đạt 94%; Phí, lệ phí: 179,8/162 triệu, đạt 111%; Thuế phi nông nghiệp: 171 triệu/128 triệu, đạt 134%; Thu khác ngân sách:  88,7/110 triệu đạt 81%.
  Quỹ đền ơn: 81,8/45triệu, đạt 182% so chỉ tiêu giao; Quỹ CSTE: 26/20 triệu, đạt 130%; Quỹ vì người nghèo: 219,3/85triệu đạt 258%; Quỹ chăm sóc người cao tuổi: 36,8/30 triệu  đạt 123%;  Phòng chống thiên tai: 84/67 triệu, đạt 126%.
 
 
4 Học sinh giỏi: 979 em, đạt tỉ lệ 30,1 % tăng 0,2 %; học sinh khá: 975 em, đạt tỉ lệ 30 % tăng 2,72 %; học sinh trung bình: 1253 em, đạt tỉ lệ 38,6 % giảm 1,76 %; học sinh yếu 41: em đạt ti lệ 1,26 % giảm 1,19 % so với năm học 2015-2016.
5 Đạt 108 giải các môn thi văn hóa, tăng 41 giải, các giải khác đạt 241 giải, tăng 93 giải so với năm trước.
 
6 Tại thôn Túy Loan Tây 1, Tuý Loan Đông 1, Tuý Loan Đông 2, Dương Lâm 1, Cẩm Tại Trung, Cẩm Toại Tây, Cẩm Toại Đông, Bồ Bản 1, Bồ Bản 2, Nam Thành.
7  Vòng 151/150, đạt 101%; Đình sản: 4/3 ca đạt 133%; Cấy tránh thai: 15/7, đạt 214,3%; Tiêm: 18/16, đạt 112,5%.
[4] Lĩnh vực LĐTBXH: 144 hồ sơ; lĩnh vực hộ tịch: 669 hồ sơ; lĩnh vực chứng thực: 7197 hồ sơ;
[5] LLDQ năm 2, 3, 4: 60/69 đ/c, đạt 87%; LLDQ binh chủng: 5/6, LLDQ cơ động huyện: 16/19.
21 Vùng hoa Gò Giản:  3000m2 nhà lưới,   nhà vòm tại vùng rau Túy Loan: 3500 m2
22 Kiểm tra 4 đợt  đối với CBCC thực hiện nội quy cơ quan.
23  01 vụ giết người: 5 đối tượng, trộm cắp: 6 vụ, 8 đối tượng, cờ bạc: 7 vụ, 29 đối tượng, huỷ hoại tài sản công dân: 2 vụ, 2 đối tượng, vi phạm môi trường: 1 vụ, 1 đối tượng, 03 vụ bạo lực gia đình; gây rối trật tự ,cố ý gây thương tích: 08 vụ gồm 22 đối tượng, đuối nước 1 vụ tại thôn Nam Thành làm 1 người chết.
24 Làm việc 106 hộ có hành vi lấn chiếm vỉa hè. Ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường 42 đợt
25 Tại Trường THPT Ông Ích Khiêm; tiền sảnh Chợ Túy Loan, thôn Cẩm Toại Đông, Thôn Túy Loan Đông 1, Dương Lâm 2  và Túy Loan Đông 2 hơn 343 người tham gia.
26 Phối hợp Huyện kiểm tra 6 đợt. xã tổ chức kiểm tra 12 đợt đối với 153 cơ sở; xử lý 04 cơ sở vi phạm vì hàng hóa quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc với hình thức tiêu hủy tại chỗ; nhắc nhở 14 cơ sở Giấy khám sức khỏe. Xử phạt 02 dịch vụ ăn uống không có giấy khám sức khỏe, hình thức phạt tiền 1.150.000đ. 
27 Trong đó: Quà TW: 169,2 triệu đồng; Thành phố: 642,4 triệu; Huyện: 8,5 triệu đồng; xã:27,6 triệu đồng;  các tổ chức, đơn vị: 307,1 triệu đồng. Thành phố hổ trợ 18 450 kg gao.
28 18 xây mới, 129 sửa chữa với kinh phí 3,73 tỷ đồng. Còn 01 nhà chưa thực hiện do có người thân mất.
29 62 hộ nghèo đã được hỗ trợ nguồn lực để thoát nghèo với tổng kinh phí 350 triệu đồng; 11 hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn với số tiền 353 triệu đồng, 2 hộ hướng dẫn làm hồ sơ chuyển nhóm từ còn khả năng lao động sang nhóm không còn khả năng lao động. Ngoài ra vận động hỗ trợ xóa nhà tạm 04 nhà hộ nghèo, số tiền 190 triệu đồng.
30 02 người đã hoàn thành trở về, hiện tại còn 03 người đang tham gia lao động tại Hàn Quốc đợt 2.

Tác giả bài viết: Thùy Trang

Nguồn tin: Văn phòng UBND xã Hòa Phong

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn