04:48 EST Thứ năm, 24/01/2019

TIN TỨC - SỰ KIỆN

NÔNG THÔN MỚI

Thông tin chính quyền

Trang nhất » Tin Tức » Cải cách hành chính

Kế hoạch tổ chức khảo sát mức độ hài lòng đối với tổ chức và công dân trong công tác giải quyết TTHC của UBND xã Hòa Phong

Thứ tư - 04/11/2015 02:13
Kế hoạch tổ chức khảo sát mức độ hài lòng đối với tổ chức và công dân trong công tác giải quyết TTHC của UBND xã Hòa Phong

Kế hoạch tổ chức khảo sát mức độ hài lòng đối với tổ chức và công dân trong công tác giải quyết TTHC của UBND xã Hòa Phong

Thực hiện Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 của UBND xã Hòa Phong ban hành Kế hoạch công tác CCHC năm 2015, UBND xã Hoà Phong xây dựng kế hoạch tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của công dân, tổ chức đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công của cơ quan Nhà nước tại xã Hòa Phong
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nhằm xác định mức độ thụ hưởng lợi ích từ dịch vụ hành chính công đối với tổ chức và công dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng chính quyền; là nội dung tham khảo để đánh giá cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ cung ứng dịch vụ hành chính công, qua đó đề ra biện pháp hành động để phục vụ các tổ chức và công dân tốt hơn trong thời gian đến.
- Việc tổ chức thực hiện phải đảm bảo tính khoa học, khách quan, dân chủ, minh bạch, phản ánh đúng khả năng và thực tế hoạt động, làm rõ được ưu điểm và tồn tại của hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công.
II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC KHẢO SÁT
1. Ni dung khảo sát mức độ hài lòng
- Thái độ, trách nhiệm, tác phong của cán bộ, công chức.
- Các nội dung về công khai công vụ.
- Quy trình xử lý.
- Thủ tục hành chính.
- Thời gian giải quyết.
- Thu phí, lệ phí.
- Mức độ hài lòng đối với cán bộ, công chức
- Mức độ hài lòng đối với kết quả giải quyết công việc.
2. Hình thc khảo sát mức độ hài lòng
  Hình thức khảo sát bằng phiếu khảo sát.
Phương thức khảo sát: Thành lập tổ phát phiếu khảo sát mức độ hài lòng để tổ chức, công dân đánh giá tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả khi đã giải quyết xong hồ sơ.
3. Đối tượng và s lượng trưng cu
Đối tượng khảo sát là các tổ chức, cá nhân đã có giao dịch hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của UBND xã Hòa Phong trên các lĩnh vực Hộ tịch, Chứng thực, Đất đai và nhà ở, Bảo trợ xã hội, Người có công, Giáo dục và Đào tạo, Phòng cháy chữa cháy, QLNN về Tôn giáo.
          Số lượng khảo sát:  500 phiếu.
 4. Thi gian t chc trưng cu ý kiến: bt đầu t ngày 01/11/2015 và kết thúc vào ngày  15/12/2015.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng UBND xã tham mưu thành lập Tổ khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công của UBND xã Hòa Phong. Xây dựng mẫu phiếu khảo sát đúng theo quy định.
2. Giao trách nhiệm cho Tổ khảo sát phối hợp với Bộ Phận Một cửa thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này.
3. Từ ngày 01/11/2015 đến 10/12/2015, các cán bộ công chức được phân công thực hiện việc lấy ý kiến vào phiếu và thu lại các phiếu khảo sát.
4. Từ ngày 10/12/2015 - 15/12/2015 Văn phòng UBND tổng hợp báo cáo kết quả cho lãnh đạo UBND xã và phòng Nội vụ huyện.
5. Đề nghị Đài truyền thanh xã tuyên truyền nội dung kế hoạch này để nhân dân nắm bắt và phối hợp thực hiện.
Ghi chú: Ngoài phương pháp đánh giá mức độ hài lòng qua phiếu khảo sát, Tổ chức và cá nhân có giao dịch thủ tục hành chính tại xã Hòa Phong có thể đánh giá mức độ hài lòng qua phần mềm trực tuyến  tại địa chỉ  http://cchc.danang.gov.vn

Tác giả bài viết: Thùy Trang

Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn